xs
xsm
sm
md
lg

รมช.คมนาคม แนะ กทท. เพิ่มมาตรการเข้มรับมือโควิด–19 ตรวจเรือทุกลำทุกสัญชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ได้เดินทางมาตรวจติดตาม ความคืบหน้าและรับฟังมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด–19 (COVID-19) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 พร้อมทั้งได้ชื่นชม กทท. ในการกำหนดและดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด–19 โดยได้กำชับให้ กทท. เพิ่มมาตรการป้องกันที่เข้มงวดและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยให้ตรวจคัดกรองเรือทุกลำ ทุกสัญชาติ และลูกเรือทุกคน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม


สำหรับเรือสินค้าที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนั้น กทท. มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations (IHR) 2005) ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านโรคติดเชื้อจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ทั้งที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกที่สำคัญของประเทศอย่างมีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ รชค. ยังได้กำชับให้ กทท. เฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการป้องกันและขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการในการตรวจคัดกรองเรือทุกลำทุกสัญชาติ นอกเหนือจากเรือที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่มเพิ่มการป้องกันอย่างรัดกุมมากขึ้น


ส่วนมาตรการการเฝ้าระวังฯ นอกจากบริษัทเรือ (ผู้แทนเรือ) จะต้องแจ้งกำหนดการเรือเข้า ตารางการเดินเรือของบริษัทต่างๆ ที่จะเข้ามาถึงทางเข้า ทกท. และ ทลฉ. พร้อมทั้งข้อมูลการเดินทางของเรือและข้อมูลสุขภาพของลูกเรือ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามที่ กทท. กำหนดแล้วนั้น กรณีมีลูกเรือป่วย มีอาการไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วัน จะต้องยื่นบัญชีรายชื่อลูกเรือ (Crew List) และแจ้งกำหนดจุดจอดเรือ โดยในส่วนของ กทท. กำหนดที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และ ทลฉ. ที่บริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อประสานให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเข้าประเมินสถานการณ์และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่อไป


นอกจากนี้ กทท. ได้เพิ่มมาตรการและยกระดับการเฝ้าระวัง โดยร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทกท. และ ทลฉ. ตรวจวัดอุณหภูมิลูกเรือบนเรือเดินทะเลต่างประเทศทุกลำ ทั้งเรือตู้สินค้าและ เรือท่องเที่ยวที่มาเทียบท่าที่ ทลฉ. โดยใช้เครื่องเทอร์โมสแกนร่วมกับเครื่องแฮนด์เฮลเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นและเพิ่มความมั่นใจให้แก่สังคม พร้อมทั้งได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่พนักงาน ผู้แทนเรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์ตามจุดที่ติดตั้งไว้ทุกครั้ง


ทั้งนี้ ในปี 2559 ทกท.ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขดีเด่นด้านโรคติดเชื้อจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการรับมือต่อการระบาดของโรคมากที่สุด และเป็น ส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 6 ของโลก ทางด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการคัดกรองโรคติดเชื้อ ได้เป็นอย่างดี


กำลังโหลดความคิดเห็น