xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ส่งหน่วยเฝ้าระวังร่วมท่าเรือคลองเตย พร้อมให้ความรู้การป้องกันตัวจาก "ไวรัสโคโรนา"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัด กทม.ตรวจเรือสินค้าจากจีน ที่ท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย หลังเป็นอีกจุดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค เผยยังไม่พบการติดเชื้อ

วันนี้ (28 ม.ค.) เมื่อเวลา 15.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่การท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย ซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และดำเนินการคัดกรอง ลูกเรือ เรือสินค้า ที่เดินเรือมาจากประเทศจีน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รู้เรื่องเชื้อโคโรน่าไวรัสและการป้องกัน พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ซึ่งวานนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีข้อสั่งการให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตคลองเตย จัดชุดตรวจคัดกรอง รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ แก่ลูกเรือสินค้าที่เดินทาง ไป - มา เพื่อขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย

สำหรับท่าเรือและจุดขนถ่ายสินค้าท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย หรือท่าเรือคลองเตย เป็นอีกหนึ่งช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่สำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเช่นเดียวกับด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆ กรุงเทพมหานครได้จัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยประสานความร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 การป้องกันตัวเอง และการปฏิบัติตนหากเกิดอาการผิดปกติให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือคลองเตย พร้อมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค และร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอีกทางหนึ่ง โดยในส่วนของการตั้งจุดคัดกรองบริเวณท่าเรือคลองเตยนั้น ทางรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข จะตั้งจุดคัดกรองตั้งแต่บนเรือ โดยตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมากับเรือสินค้าก่อนที่จะเข้าเทียบท่าเพื่อป้องกันและควบคุมโรคตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงชี้แจงหัวหน้าที่ควบคุมเรือและให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ลูกเรือ หากพบผู้ที่มีเข้าอาการเข้าข่ายต้องสงสัยจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจะประสานกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการทำงาน

ทั้งนี้ การป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว ในเบื้องต้นขอให้ประชาชนดูแลสุขภาวะส่วนบุคคล โดยขอให้ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” คือ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางในระหว่างร่วมโต๊ะอาหาร ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ และหากเป็นไปได้ขอให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง และประการสำคัญอย่าอยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการไอหรือจาม และต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำด้วย นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์คำแนะนำสำหรับโรงแรมหรือสถานที่พักแรม เพื่อขอความร่วมมือเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้เข้าพัก หากพบผู้มีอาการ เช่น มีไข้สูง 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 พร้อมจัดหาห้องแยกกัก เพื่อให้ผู้เดินทางนั้นเข้าพักในห้อง โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวและสารคัดหลั่งของผู้เดินทาง จนกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะไปถึงยังสถานที่ดังกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...