xs
xsm
sm
md
lg

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสรรหาอธิการบดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2563 เปิดรับสมัคร และเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้-24 กุมภาพันธ์ 2563 ยื่นแบบสมัครด้วยตนเอง และผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อยื่นแบบเสนอชื่อได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย (เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ) ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ/แบบสมัคร และแบบเสนอชื่อได้ที่ www.dusit.ac.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...