xs
xsm
sm
md
lg

สภาจ่อร่อนหนังสือ 3 องค์กรอิสระ ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็น กก.สรรหา กกต.เพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา (แฟ้มภาพ)
เลขาฯ วุฒิสภา เตรียมชงหนังสือถึง 3 องค์กรอิสระ กสม.-คตง.-ผู้ตรวจฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหา กกต.เพิ่ม

วันนี้ (27 ก.พ.) นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการสรรหา 7 กกต.ใหม่ว่า ตนได้ทำหนังสือแจ้งมติของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปยังที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อดำเนินการคัดเลือก 2 ตัวแทนจากสายศาลฎีกาแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่รายชื่ออีก 5 คนที่เหลือที่คณะกรรมการสรรหา กกต.ต้องดำเนินการคัดเลือกนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางธุรการ โดยในวันนี้ (27 ก.พ.) ตนจะทำหนังสือไปยังองค์กรอิสระที่ไม่ได้มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหา กกต.ในรอบที่แล้วอีก 2 องค์กร คือ ตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และ อีก 1 องค์กรที่ลาออกไป คือ ตัวแทนจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งตัวแทนใหม่เข้ามาร่วมภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นระยะเวลาตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.กำหนดไว้ เพราะของเดิมมีองค์ประชุมอยู่แค่ 5 คนเท่านั้น ดังนั้น เมื่อเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่ จึงอยากให้องค์ประชุมครบ 8 คนทั้งกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการจากตัวแทนขององค์กรอิสระให้ครบทุกองค์กรด้วยอย่างไรก็ตาม เมื่อได้รายชื่อกรรมการสรรหาทั้งหมดครบแล้วก็จะนัดประชุมเพื่อกำหนดวันเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับการสรรหาเป็น กกต.ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...