xs
xsm
sm
md
lg

“สนพ.” เช็กแผน 3 การไฟฟ้า ทุ่มพัฒนาสมาร์ทกริดระยะสั้น 4 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สนพ.แจงความคืบหน้าแผนงาน 3 การไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะสั้น 4 ปี (2560-2564) เร่งเครื่องโครงการนำร่องหวังยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าของประเทศ ตั้งเป้าสู่การเป็นฮับด้านไฟฟ้าอาเซียน

นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี โฆษกสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ.ได้ติดตามความก้าวหน้าของแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะสั้น 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นระยะที่ 2 ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 โดยเป็นช่วงพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อทดสอบความเหมาะสมทางเทคนิคและความคุ้มค่าของการลงทุนในแต่ละเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาโครงการต่างๆ โดย 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้

โดยความคืบหน้าส่วนของ กฟภ.ได้นำร่อง อาทิ โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีการเปลี่ยนมิเตอร์เก่าให้เป็นสมาร์ทมิเตอร์ทั้งหมดเป็นตัวเลข 116,308 เครื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 และโครงการด้านระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงานโดยร่วมกับ กฟผ. ส่วน EV Station ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน ซึ่งมี Application เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการชาร์จ โดยมีสถานีทั้งหมด 11 แห่ง คาดว่าจะเปิดใช้งานประมาณเดือน เมษายน 2563 โครงการวิจัย Power Pack คือการศึกษาระบบกักเก็บพลังงานซึ่งจะติดตั้งในบ้าน หากในอนาคตผู้ผลิตมีการติดตั้ง solar rooftop กันมากขึ้น เป็นต้น

ด้าน กฟผ.ได้เตรียมการด้านบทบาทรักษาความมั่นคงในระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดยปรับปรุงโรงไฟฟ้าและระบบส่งให้มีความทันสมัยมากขึ้น (Grid Moderization) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพยากรณ์พลังงานหมุนเวียน Big Data รวมถึงโรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และจัดทำแผนพัฒนา Grid Connectivity มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางไฟฟ้าของอาเซียน เตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบไฮบริด สุดท้ายนำไปสู่เรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น


ส่วน กฟน. ความคืบหน้าโครงการนําร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ทําการการของ กฟน.ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทกริดซึ่งแล้วเสร็จเรียบร้อย โครงการนําร่องการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคาในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (DR : LAMS) เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมต่ออการบริหารจัดการพลังงานของประเทศคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2565 เป็นต้น

นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การแถลงข่าวครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องเพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านพลังงานที่เป็นไปตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยการมอบหมายให้ตั้งโฆษกเพื่อให้ทีมงานมีความเข้มแข็งเป็นอันดับต้นๆ ของกระทรวงต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งทีมโฆษกในหน่วยงานของกระทรวงพลังงานทั้งสิ้นแล้ว 9 หน่วยงาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...