xs
xsm
sm
md
lg

เซ็นทรัลพัฒนาคว้า 15 รางวัลระดับโลก และระดับประเทศ การันตีความสำเร็จ ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำที่เป็นเลิศรอบด้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย สร้างความภาคภูมิใจ คว้ารางวัลระดับโลกและระดับประเทศในหลากหลายสาขา ทั้งความเป็นเลิศด้านการตลาด ด้านการบริหารการเงิน การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการออกแบบโครงการ ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศรอบด้าน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของซีพีเอ็น ในการสร้าง ‘Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิต’ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และลงทุนในธุรกิจใหม่หลากหลายรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกชุมชนที่ศูนย์การค้าของซีพีเอ็นเข้าไปตั้งอยู่ โดยที่ผ่านมาซีพีเอ็นได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา โดยปี 2562 ที่ผ่านมาซีพีเอ็นได้รับรางวัลและการการันตีความเป็นเลิศในหลากหลายสาขาจากทั้งหน่วยงานระดับประเทศ และระดับโลก ทั้งสิ้น 15 รางวัลอันทรงเกียรติ

รางวัลด้านการตลาด การเงิน และความยั่งยืนทางธุรกิจ ได้แก่

Thailand Corporate Excellence Awards 2019 รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) และรางวัลความโดดเด่นด้านการบริหารการเงิน และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ

Thailand’s Top Corporate Brand 2019 ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Best of DRIVE Awards 2019 ในภาคธุรกิจ Property & Construction ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และธุรกิจประเทศไทยระดับ The Best โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

SET Awards 2019 สาขายอดเยี่ยมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Best Sustainability Award) พร้อมทั้งได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร รวมทั้งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI World หรือบริษัทยั่งยืนระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อีกด้วย

รางวัลด้านการออกแบบโครงการ ได้แก่

Asia Pacific Property Award 2019-2020 รางวัลชนะเลิศ สาขา Retail Interior Thailand มอบแก่ Tales of Thailand @Central Phuket Floresta

2019 MAPIC Awards ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ได้รับเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายในการเป็นศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลก Best Shopping Centre Finalist 2019

LEED Platinum รายแรกของเอเชีย มาตรฐานอาคารเขียวระดับสูงสุด ในหมวด Commercial Interior Retail - Restaurant / Cafeteria มอบแก่ศูนย์อาหาร foodwOrld @centralwOrld

รางวัลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

Thailand Energy Awards 2019

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ได้รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่)

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ได้รางวัลดีเด่นประเภทอาคารควบคุม จำนวน 3 รางวัล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าองค์กรสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกของไทย ผู้บุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สู่สังคมไทยมากว่า 39 ปี มีการลงทุนพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบสินค้า บริการ และประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มความต้องการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย รวมไปถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การสร้าง “Center of Life” ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนทั่วประเทศไทย ปัจจุบัน CPN บริหารจัดการศูนย์การค้า 34 แห่ง ภายใต้แบรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล วิลเลจ และเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ในประเทศมาเลเซีย และยังมีศูนย์อาหาร 30 แห่ง อาคารสำนักงาน 7 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง และโครงการที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม และโครงการบ้านเดี่ยว) รวม 10 โครงการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...