xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูฯ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ Head of Coal Business บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award) จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศ พร้อมเดินหน้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องตอกย้ำพันธสัญญาของบริษัทฯ “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น