xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ชวนผู้ประกอบการภาคเหนือเข้าร่วมโครงการผู้ส่งออกอัจฉริยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ขึ้นเหนือจัดโครงการผู้ส่งออกอัจฉริยะ ลุยปั้นผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Startup ทายาทธุรกิจ และผู้ส่งออกรายใหม่เป็นนักการค้ามืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หวังสร้างผู้ส่งออกเลือดใหม่เข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ม.ค. 63 รับจำกัด 50 ราย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ ภาคเหนือ (Smart Exporter) โดยกำหนดจัดอบรมสัมมนาในวันที่ 6-24 ม.ค. 2563 ที่โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักการค้าอย่างมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สร้างแนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจขยายตลาดการส่งออก และสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

“ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจ Startup กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และเรียนรู้แนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจขยายตลาดการส่งออก ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสในการส่งออกได้เพิ่มขึ้น”

สำหรับอาจารย์และวิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เช่น ดร.สันติธร ภูริภักดี ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา นายประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล นายณรงค์ ศรีเกรียงทอง ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล นายพัชรดิษฐ์ สินสวัสดิ์ และนายศุภเดช หิมะมาน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่ https://nea.ditp.go.th/activity/10928 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-1734-4125 โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 5,000 บาท และได้เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 ม.ค. 2563 รับจำนวนรวม 50 ราย


กำลังโหลดความคิดเห็น