xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” กำชับมาตรการเดินทางปีใหม่ 63 คาดมีการเดินทางกว่า 16 ล้านคน-เที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศักดิ์สยาม” กำชับมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2563 คาดรถยนต์เข้า-ออก กทม.ช่วง 7 วันกว่า 8.6 ล้านคัน ผู้โดยสารใช้บริการขนส่งออกต่างจังหวัดกว่า 6.4 ล้านคน ย้ำเป้าหมายต้องไม่มีผู้เสียชีวิตบนรถโดยสาร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ว่า กระทรวงคมนาคมได้ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและตำรวจ ซึ่งได้ติดตามและพิจารณาแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ต่างๆ และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ “ปีใหม่นี้จะต้องมีผู้เสียชีวิตทางถนนลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง” และกระทรวงฯ ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มเติม คือ “จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตบนรถโดยสารสาธารณะ”

ในปีนี้ได้เพิ่มมาตรการอำนวยความปลอดภัย เน้นให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย รถและถนนปลอดภัย และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)ได้ร่างประกาศที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย โดยช่วยตรวจสอบรถและคนที่ทำผิดกฎหมาย และแจ้งเข้ามาที่กรมการขนส่งฯ จะได้รับสินบนนำจับด้วย

กรมการขนส่งฯ อยู่ระหว่างตกลงกับกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณในการกำหนดอัตราส่วนในการแบ่งสินบนนำจับ ในส่วนของผู้แจ้งข้อมูล 50% รางวัลให้เจ้าหน้าที่ 25% และเข้ากองทุนที่ 25% ซึ่งกรมการขนส่งฯ จะออกประกาศ กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดต่างๆ ขั้นตอนในการรายงานเหตุ เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดกฎหมายขนส่งทางบก ซึ่งจะแล้วเสร็จและออกประกาศได้ในวันที่ 9 ธ.ค. 2562 นี้


สำหรับการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แบ่งเป็น 3 ช่วง

ช่วงก่อนเทศกาล 6 วัน (วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562) เตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชน ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น เตรียมรถโดยสารสาธารณะและซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน จัดทำป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

ช่วงระหว่างเทศกาล 8 วัน (26 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563) ซึ่งปรับให้เริ่มเร็วขึ้นจากเดิมจะเป็นวันที่ 27 ธ.ค. อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและกลับได้อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่เกินราคา ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง อำนวยความปลอดภัยการบริการขนส่งสาธารณะบริเวณสถานีขนส่งโดยสารอย่างเข้มข้น จริงจัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ช่วงหลังเทศกาล 7 วัน (3-9 มกราคม 2563) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รายงานผลการดำเนินงานให้ สนข. ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 เพื่อสรุปผลให้กระทรวงฯ รับทราบ นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

โดยประเมินว่า วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.จะมีประชาชนเดินทางมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าประชาชนจะมีการวางแผนการเดินทางและทยอยเดินทางล่วงหน้าส่วนหนึ่งอีกด้วยเนื่องจากมีวันหยุดยาว นอกจากนี้ได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยบริเวณที่เป็นจุดตัด ไม่ว่าจะถนนกับถนน จุดตัดถนนกับทางรถไฟ เพราะในอดีตมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งสถิติพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแล

@คาดรถยนต์เข้า-ออก กทม. 7 วันอันตราย กว่า 8.6 ล้านคัน

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า คาดการณ์การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน (27 ธ.ค. 2562-2 ม.ค. 2563) ในส่วนของรถยนต์คาดว่าจะมีมากกว่า 8.6 ล้านคัน โดยแบ่งเป็น ขาเข้า 4.1 ล้านคัน ขาออก 4.5 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 4.8 ล้านคัน ภาคใต้ 1.6 ล้านคัน และภาคตะวันออก 2.2 ล้านคัน

ส่วนการเดินทางผู้โดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะจาก กทม.ไปต่างจังหวัดคาดว่าจะมีประมาณ 6.4 ล้านคน-เที่ยว โดยเป็นการเดินทางระหว่างจังหวัด ทางอากาศประมาณ 40% รถโดยสาร 25% รถไฟ 24% และทางเรือ 11% ส่วนการเดินทางภายในเขต กทม.และปริมณฑล ประมาณ 9.65 ล้านคน-เที่ยว

อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์ว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มขึ้น 6% จากปีใหม่ 2562 ส่วนรถโดยสาร รถไฟ และเรือโดยสาร มีการเดินทางลดลงจากปีใหม่ 2562

นอกจากนี้ยังได้กำหนด 5 มาตรการอำนวยความสะดวก ได้แก่ 1. แผนการให้บริการและอำนวยความสะดวก โดยจัดเตรียมและเพิ่มจำนวนขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ 2. อำนวยความสะดวกด้านโครงข่ายการเดินทาง โดยยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง การเพิ่มเที่ยวและรอบบริการ 3. จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าให้มีความพร้อม

4. อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการจราจรและเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารช่วงเทศกาล และแอปพลิเคชันรับเรื่องร้องเรียน 5. จัดให้บริการประชาชน โดยตั้งจุดบริการในสถานี เส้นทางสำคัญ เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีจุดบริการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม บริการข้อมูลต่างๆ และบริการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่บางรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...