xs
xsm
sm
md
lg

โออาร์ดึง PEA-GPSC ศึกษาผลิตไฟฟ้าโซลาร์ในปั๊มน้ำมัน-คาเฟ่อเมซอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โออาร์จับมือพีอีเอและจีพีเอสซีศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พีอีเอ) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จีพีเอสซี) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อร่วมพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ กล่าวว่า โออาร์ได้คัดเลือกสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อเป็นสถานที่ต้นแบบให้ร่วมศึกษา ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายที่วางร่วมกันไว้จะขยายผลการศึกษาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ โออาร์ ในฐานะบริษัทเรือธง (Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก มีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามแนวทางบีซีจี (BCG : Bio-Economy Circular-Economy Green-Economy) โดยมุ่งมั่นผสานแนวคิดเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะขณะผลิตไฟฟ้า และช่วยลดภาวะโลกร้อน

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พีอีเอ กล่าวว่า พีอีเอเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และยังคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต จึงได้คิดค้นดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านพลังงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ให้มีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมมือกับโออาร์ในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผ่านโครงการ พีอีเอ โซลาร์ ฮีโร่ แอปพลิเคชัน (PEA Solar Hero Application) ภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น พร้อมทั้งร่วมมือกับจีพีเอสซีในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และดิจิทัลแพลตฟอร์มในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถทำให้พีอีเอให้บริการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จีพีเอสซี กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจสมาร์ท เอนเนอร์ยี โซลูชัน (Smart Energy Solution) ของจีพีเอสซี ซึ่งนอกจากการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปให้สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละสถานีบริการน้ำมันฯแล้ว ยังมีการติดตั้งระบบเอนเนอร์ยีสตอเรจ (Energy Storage System : ESS) และเทคโนโลยีสมาร์ทเอนเนอร์ยีแมเนจเมนต์ซิสเต็มส์ (Smart Energy Management System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (ESS) ของจีพีเอสซีได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการแสดงศักยภาพและนำจุดเด่นของแต่ละบริษัทมาต่อยอดร่วมกัน ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้และสามารถขยายผลไปยังสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน ของโออาร์ที่มีสาขาจำนวนมากทั่วประเทศ จะเป็นโครงการต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในวงกว้างได้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...