xs
xsm
sm
md
lg

ผู้บริหาร SPCG คาดแผน PDP 2018 ดันกำลังผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พุ่งหมื่นเมกะวัตต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


SPCG ร่วมบรรยายนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน ชี้ปี 64 ปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พุ่ง 3.2 พันเมกะวัตต์ คาดแผน PDP 2018 ดึงภาค ปชช.สนใจร่วมผลิตถึง 1 หมื่นเมกะวัตต์ หลัง รบ.ออกนโยบายไม่จูงใจทำ 6 เดือนที่ผ่านมาปชช.เข้าร่วมแค่ 121 ครัวเรือนจากเป้าหมาย 1.5 หมื่นครัวเรือน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา น.ส.นรินพร มาลาศรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยาย ในโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO ภายใต้หัวข้อ “Renewable Energy Policy or Business Driven?” หรือ “นโยบายทางด้านพลังงานหมุนเวียน หรือ ธุรกิจทางด้านพลังงานหมุนเวียน อะไรคือตัวนำในการขับเคลื่อนระบบนิเวศทางด้านพลังงานของประเทศไทย” จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี นิสิตและนักศึกษา รวมทั้งประชาชน ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายเพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย และกำหนดนิยามความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

น.ส.นรินพรกล่าวว่า บริษัท SPCG ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟ รายแรกของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ด้วยโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้นกว่า 300 เมกะวัตต์ ซึ่งธุรกิจของเรานอกจากจะเป็นธุรกิจด้านพลังงานสะอาดแล้วยังสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนเทียบเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 200,000 ตัน CO2 ต่อปี ที่ผ่านมารัฐบาลมีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีเงินสนับสนุนส่วนเพิ่มพิเศษจากค่าไฟฟ้าปกติ (Adder) และ Feed in Tariff (FIT) ทำให้ภาคธุรกิจ ทางด้านพลังงานหมุนเวียน มีการเติบโต สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก

“โดยเฉพาะธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากหลักร้อยเป็นหลักพัน โดยในปี 2564 จะมีปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าถึง 3,272 เมกะวัตต์ และจากแผน PDP 2018 รัฐบาลประกาศให้มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชน ปีละ 100 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 10 ปี ทั้งหมด 1,000 เมกะวัตต์ โดยเริ่มดำเนินโครงการในปี 2562 เป็นต้นไป รวมถึงจะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ในช่วงปี 2561-2580 กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 10,000 เมกะวัตต์”

อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจการลงทุนในโครงการที่รัฐบาลมีนโยบาย หรือกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม สมเหตุสมผล จูงใจแก่นักลงทุน สนใจมาลงทุนโดยไม่ลังเลใจ หรืออยู่บนพื้นฐานที่เป็นไปได้ทางธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการโซลาร์ภาคประชาชน เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่ารูปแบบการสนับสนุนไม่จูงใจให้เกิดการเข้าร่วมโครงการ โดยจะเห็นได้จากผลการดำเนินโครงการช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการในจำนวนที่น้อย และผลที่ได้มีขนาดรวมไม่ถึงเมกะวัตต์ จาก 121 หลังคาเรือน ห่างไกลจากเป้าหมายที่วางไว้ 15,000 หลังคาเรือนหรือ 100 เมกะวัตต์ ในปี 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น