xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.ลั่นปรับหนัก! ลุยตรวจแท็กซี่หมดอายุ-มอเตอร์ไซค์รับจ้างเถื่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งฯ ลุยตรวจบริการรถสาธารณะในเดือน ต.ค. รวม 13,451 ราย พบการกระทำความผิด 205 ราย เผยเจอแท็กซี่หมดอายุ รถตู้โดยสารสภาพไม่ได้มาตรฐาน วิ่งนอกเส้นทาง และรถจักรยานยนต์รับจ้างทะเบียนส่วนบุคคล ยัน “จับ-ปรับ” ลงประวัติเจอทำผิดซ้ำ เพิกถอนใบขับขี่


นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากที่ ขบ.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการ ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อควบคุมกำกับดูแลการให้บริการให้มีมาตรฐานคุณภาพ ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายหรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการโดยดำเนินการตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 13,451 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 205 ราย โดยเป็นการตรวจสอบรถแท็กซี่ จำนวน 5,453 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 76 ราย ซึ่งความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 16 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการ จำนวน 9 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนดจำนวน 6 ราย เป็นต้น


ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 5,170 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 31 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 7 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน และไม่ชำระภาษี จำนวน 6 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 5 ราย เป็นต้น


สำหรับการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์ จำนวน 2,828 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 98 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ การนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 84 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษีจำนวน 8 ราย ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถจำนวน 2 ราย เป็นต้น


ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดทุกราย และบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที


ขบ.มีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการเป็นประจำต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราชประสงค์ สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายหรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการ เช่น พฤติกรรมปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หรือไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร รวมถึงป้องกันการลักลอบนำรถผิดกฎหมาย หรือรถส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาให้บริการ เนื่องจากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่มีข้อมูลในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก เพราะเพื่อความปลอดภัยของประชาชน


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนหากพบรถโดยสารสาธารณะให้บริการไม่เป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสรถผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง e-Mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ (https://www.facebook.com/dlt1584/) หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง โดยกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS ภายใน 1-2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ


กำลังโหลดความคิดเห็น...