xs
xsm
sm
md
lg

ช่วยได้จริง! ตรวจเข้ม “รถ-คนขับ-เช็กกิ้งพอยต์” ลดสถิติอุบัติเหตุเหลือ 0.91 ครั้ง/วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งฯ เผยผลตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถ และตั้งจุดตรวจ Checking Point ทุก 90 กม.ทั่วประเทศ เข้มข้น ช่วยลดสถิติอุบัติเหตุรถสาธารณะเหลือ 0.91 ครั้งต่อวัน จากปีก่อนที่มี 1.24 ครั้งต่อวัน


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานขับรถ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 2562 และตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2562 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนนั้น

ขบ.ได้ให้ผู้ประกอบการขนส่งนำรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถเข้ารับการตรวจสอบความพร้อม ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 2562 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน (9 พ.ย. 2562) มีรถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 74,005 คัน จากจำนวนรถโดยสารสาธารณะที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพทั้งหมด 122,260 คัน คิดเป็น 60.35%

โดยมีผลการตรวจสอบดังนี้

รถโดยสารประจำทางเข้าตรวจสภาพจำนวน 37,817 คัน ผ่านการตรวจสภาพ 36,430 คัน ไม่ผ่านการตรวจสภาพ 1,387 คัน รถโดยสารไม่ประจำทางเข้าตรวจสภาพจำนวน 36,188 คัน ผ่านการตรวจสภาพ 34,901 คัน ไม่ผ่านการตรวจสภาพ 1,287 คัน

ความบกพร่องที่พบส่วนใหญ่ เช่น ระบบห้ามล้อ ควันดำ ระบบไฟชำรุด โดยให้นำรถไปแก้ไขและเข้าตรวจสอบอีกครั้งภายใน 15 วัน

ส่วนพนักงานขับรถเข้าตรวจสมรรถภาพความพร้อมของร่างกายแล้วจำนวน 69,540 คน ผ่านการตรวจสภาพ 69,471 คน ไม่ผ่านการตรวจ 69 คน โดยให้กลับไปแก้ไข เช่น พบแพทย์ ตัดแว่นสายตา และกลับมาทดสอบใหม่ภายใน 7-15 วัน เพื่อให้รถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2562 จนถึงปัจจุบัน (9 พ.ย. 2562) มีรถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจ ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทั่วประเทศแล้วรวมทั้งสิ้น 919,662 ครั้ง แบ่งเป็นรถโดยสารประจำทางจำนวน 851,782 ครั้ง รถโดยสารไม่ประจำทาง 67,880 ครั้ง

โดยตรวจพบความบกพร่องของรถ เช่น ระบบห้ามล้อ ควันดำ ระบบไฟชำรุด ส่วนพนักงานขับรถมีความบกพร่อง เช่น ชั่วโมงการทำงานเกิน ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด เป็นต้น ตักเตือนและดำเนินการตามกฎหมายทุกราย

จากการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานขับรถ และตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการดำเนินการตามนโยบายอย่างเข้มข้นจริงจัง พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน

โดยพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะมีค่าเฉลี่ยลดลงเหลือ 0.91 ครั้งต่อวัน ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ยช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 1.24 ครั้งต่อวัน เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบการขนส่งสาธารณะ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกคนตลอดการเดินทาง

ทั้งนี้ หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยหรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่าน Application “DLT GPS” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...