xs
xsm
sm
md
lg

สุวรรณภูมิคุมเข้มลอยกระทง รัศมี 9 กม.งดปล่อยโคมลอย-จุดพลุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หริอ ทอท. กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ตรงกับวันลอยกระทง ซึ่งตามประเพณีดังกล่าวจะนิยมปล่อยโคมลอย โคมควัน จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟขึ้นสู่อากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่ออากาศยานและการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ ในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่ออากาศยาน ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลอื่น จึงขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิงดการกระทำดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยโคมลอยหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทางการบิน จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในท้องที่

ผู้ที่ต้องการปล่อยวัตถุดังกล่าว นอกจากจะได้รับอนุญาตแล้ว ยังต้องแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่และจำนวนให้ท่าอากาศยาน หรือศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ หรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทราบล่วงหน้า 7 วัน เพื่อที่ กพท.จะได้ออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน (Notice to Airmen : NOTAM) ให้หลีกเลี่ยงการใช้ห้วงอากาศตามที่ขออนุญาต

น.ท.สุธีรวัฒน์กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงอันตรายและผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินของการปล่อยโคมลอย โคมควัน ลูกโป่ง พลุไฟ ขึ้นสู่ท้องฟ้า พร้อมทั้งเข้าใจถึงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุจากการกระทำดังกล่าว

นอกจากนี้ จะดำเนินการตรวจสอบทางวิ่งทางขับเพื่อไม่ให้มีวัสดุแปลกปลอมบนทางวิ่งทางขับอันเป็นอันตรายต่ออากาศยาน โดยจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินรัศมีประมาณ 9 กิโลเมตร

และได้ประสานกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ดูแลบริหารจัดการการจราจรทางอากาศในการบินเข้า-ออกสนามบินในช่วงเวลาดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นได้ว่าสนามบินมีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างสูงสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...