xs
xsm
sm
md
lg

สนามบินภูเก็ตขอความร่วมมืองดจุดพลุ/ปล่อยโคมช่วงเทศกาลลอยกระทง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันและแนวทางการปฏิบัติการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการเดินอากาศ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และโรงแรมต่างๆ ในบริเวณโดยรอบสนามบินภูเก็ตเข้าร่วม

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันการจุดพลุ และการปล่อยโคมลอยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในเทศกาลต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับท่าอากาศยาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และหากโคมลอยขึ้นไปอยู่ในระดับเพดานบิน จะเป็นปัญหาต่อการจราจรทางอากาศและอาจจะทำให้อากาศยานประสบอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ โคมลอยยังจัดเป็นวัตถุอันตรายต่ออากาศยานในเขตเดินอากาศและบริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยานอีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของท่าอากาศยานที่จะต้องป้องกันอันตรายจากการจุดพลุ การปล่อยโคมลอย และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการเดินอากาศ

ปัญหาจากการปล่อยโคมลอยรอบท่าอากาศยานนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางการบิน เนื่องจากจะทำให้เกิดแสงรบกวนสายตานักบินขณะทำการบินขึ้น-ลง โดยเฉพาะการปล่อยโคมลอยซึ่งไม่สามารถบังคับทิศทางได้ หากมีลมพัดมาติดกระจกห้องนักบินก็จะบดบังการมองเห็นของนักบิน หรือหากถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์อากาศยานขณะที่กำลังบินจะทำให้เกิดการระเบิดของเครื่องยนต์ ซึ่งจะส่งผลให้อากาศยานเกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว ทางท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการป้องกันและแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว โดยขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการโรงแรมและผู้นำท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยขอความร่วมมือในการห้ามปล่อยโคมลอยในบริเวณที่ทางอากาศยานภูเก็ตและพื้นที่โดยรอบโดยเด็ดขาด ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฏหมาย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของการเดินอากาศของสนามบินภูเก็ต ซึ่งในช่วงนี้มีจำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น