xs
xsm
sm
md
lg

ไต้หวันจับมือ ส.อ.ท.จัดมหกรรมเทคโนโลยีระบบผลิตอัจฉริยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งไต้หวันจับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าขอนแก่น จัดงาน Smart Manufacturing Ideas for Industry Transformation & Taiwan Smart Application Workshop เผยแพร่ความรู้ให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่การผลิตอัจฉริยะ แนะรีบปรับตัวรับมือภายใน 2 ปี ชี้ปัจจุบันไต้หวันมีนโยบายบุกตลาดดิจิทัลภูมิภาคอาเซียน

น.ส.อู๋ เจียเหมย นักวางแผนอาวุโส สถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งไต้หวัน เปิดเผยว่า สถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งไต้หวัน (III) ได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I) หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ในการจัดงาน “Smart Manufacturing Ideas for Industry Transformation & Taiwan Smart Application Workshop” โดยจัดที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และจัดที่ขอนแก่นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ทางสถาบันฯ ยังได้เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” โดยได้พาผู้ประกอบการไต้หวันเข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการท้องถิ่น พร้อมแสดงแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นย้ำไปที่ด้านการผลิตด้วยระบบอัจฉริยะที่ทางไทยกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและด้านการตลาดอัจฉริยะ ฯลฯ

“การจัดแสดงครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไทยที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้สำเร็จไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของภาคการผลิตหากเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะจะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทยกว่า 70% ยังไม่สามารถเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลได้ ซึ่งมองว่าบริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ” น.ส.อู๋ เจียเหมย กล่าว

สำหรับการจัดงานดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกรมการพัฒนาอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน สถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งประเทศไต้หวัน (III) ได้ทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาการสารสนเทศไต้หวันเพื่อผันตัวสู่ยุคดิจิทัล จวบจนปัจจุบันก็ได้พาผู้ประกอบการไต้หวันไปบุกเบิกประเทศทางใต้ของไต้หวันหลายครั้งด้วยกัน โดยเฉพาะในแถบอาเซียน ทั้งประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ฯลฯ เพราะเป็นตลาดที่เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยังเติบโตได้อีกมาก และยังเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อที่น่าสนใจ โดยทางสถาบันฯ ได้พยายามกระตุ้นธุรกิจไต้หวันให้ขยายตัวไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านการผลิตและการแก้ไขด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ

หลายปีมานี้ประเทศไทยได้ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 สถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งประเทศไต้หวัน (III) จึงเล็งเห็นความต้องการด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การบริการด้านสารสนเทศ และตลาดอัจฉริยะของประเทศไทย อีกทั้งนโยบายของประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่สู่อาเซียนของไต้หวัน จึงได้จัดงาน “Smart Manufacturing Ideas for Industry Transformation & Taiwan Smart Application Workshop” ขึ้น โดยได้เชิญผู้ประกอบการไต้หวัน 6 ราย ได้แก่ Internet Information Corporation, Asia Analytics Taiwan Ltd, New Kinpo Group, NADI System Corp, Galaxy Software Services Corporation, EupFin Technology Co., Ltd เข้าร่วมงานเวิร์กชอปดังกล่าวที่ประเทศไทย ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ และได้ลองปฏิบัติจริงภายในงานกำลังโหลดความคิดเห็น...