xs
xsm
sm
md
lg

“สมคิด” จี้เอกชนตื่นตัวแนวคิด ศก.หมุนเวียน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า-กลับมาใช้ซ้ำลดขยะ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“สมคิด” หนุนภาคเอกชนร่วมสร้างการตระหนักรู้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดการขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน ด้านเอสซีจีจับมือ ดาว เคมิคอล นำร่องนำขยะพลาสติกรีไซเคิลมาผสมใช้ทำถนนยางมะตอย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ในงาน “SD Symposium 2018” ที่จัดโดยเครือซิเมนต์ไทย (SCG) วานนี้ (9 ก.ค.) ว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นสำคัญระดับโลกที่จะต้องร่วมมือกันและสร้างการตระหนักรู้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียให้ถูกนำกลับมาเป็นทรัพยากรหมุนเวียนใช้ใหม่เพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะถูกมองเป็นเรื่องไกลตัว

โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้ง ไม่ว่าจะวิกฤตต้มยำกุ้งที่ทำให้เศรษฐกิจได้รับความเสียหาย จึงไม่มีความคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่ปัจจุบันประเทศดีขึ้นแล้ว จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสม รัฐต้องการปฎิรูปประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเปลี่ยนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ถือเป็นนวัตกรรมและเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกื้อกูลต่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจประเทศอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาครัฐได้กำหนด 6 ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนระยะเวลา 20 ปี โดยกำหนดกรอบนโยบายที่มุ่งเน้นการอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องนี้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ สัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจะให้การส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับ Circular Economy รวมทั้งการประชุม ครม.ก็มีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะที่ยังไม่เป็นองค์รวมด้วย

ขณะที่ภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของภาคสังคมโดยดึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้เข้ามีบทบาท มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องนี้อย่างจริงจังทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการตื่นตัว โดยภาคเอกชนควรนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าจะทำให้ต้นทุนการผลิตในช่วงแรกเพิ่มขึ้นแต่จะส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว ส่วนภาคประชาชนควรตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ขยะต่างๆ ที่เป็นผลพวงจากการอุปโภคบริโภคได้หมุนเวียนกลับมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยสร้างประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

Mr. Peter Bakker ,President and CEO of World Business Council for Sustainable Development กล่าวว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติรูปแบบการผลิตและปริโภคครั้งใหญ่ของโลก ทำให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องเริ่มที่จิตสำนักของผู้บริหารบริษัทเพื่อสร้างการตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายเจฟ วูสเตอร์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน บริษัท ดาว เคมิคอล กล่าวว่าเนื่องจากทรัพยากรโลกไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกในอนาคต ทำให้ต้องมีแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อนำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ โดบริษัทตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำด้านนี้ โดยตะเริ่มตั้งแต่เลือกวัตถุดิบ การออกแบบ เพื่อให้สะดวกในการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี2568 บริษัทมีเป้าหมายนำขยะพลาสติกโพลีเอทิลีนกลับมาใช้ใหม่ในรูปเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหรือนำมาผสมใช้ทถนนยางมะตอย เพือลดปัญหาขยะและวัตถุดิบในการผลิตยางมะตอย

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กล่าวว่า ในปี 2573 ความต้องการใช้ทรัพยากรของโลกจะเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวจากปัจจุบัน เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเอเชีย ขณะที่โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นทางออกในปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรของโลกได้เป็นอย่างดี

ล่าสุดบริษัทฯ ได้ร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการนำพลาสติกรีไซเคิลมาเป็นส่วนผสมในการทำถนนยางมะตอย เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเลและชุมชน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของถนนจากคุณสมบัติของพลาสติก และช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการทำถนนได้ โดยตั้งเป้าปีแรกจะดำเนินการนพำลาสติกรีไซเคิลมาทำถนนยางมะตอยให้ได้ 40 กิโลเมตร ทั้งนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย
กำลังโหลดความคิดเห็น