xs
xsm
sm
md
lg

ลุ้นพรุ่งนี้เอกชนรายใดลงทะเบียนยื่นประมูลแหล่งก๊าซฯ เอราวัณ-บงกช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ศิริ” มั่นใจจะมีผู้มาลงทะเบียนร่วมประมูลแหล่งก๊าซฯ เอราวัณ-บงกชหลัง 5 รายมารับเอกสารเชิญชวนการประมูลไปแล้ว จับตาใครจะจับมือใคร ขณะที่การเปิดให้สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 ต้องรอไปก่อนจนกว่าประมูล 2 แหล่งจะเสร็จสิ้นแต่มี 3 ระบบพร้อมแล้วทั้งสัมปทาน แบ่งปันผลผลิตและสัญญาจ้างบริการ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เชื่อมั่นว่าวันพรุ่งนี้ (4 พ.ค.) วันที่กำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลแหล่งก๊าซ “เอราวัณ-บงกช” ที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานปี 65-66 รูปแบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) จะต้องเดินทางมายื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนง (ลงทะเบียน) ในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification Evaluation : PQ) ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะมีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลอย่างน้อย 5 รายที่มารับเอกสารเชิญชวนฯไป คือ ปตท.สผ., โททาล, เชฟรอนฯ, โมเอโกะ, มูบาดาลา

“เรายังเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะได้ผู้ชนะประมูลเดือน ธ.ค.นี้ ส่วนการเปิดให้มีการยื่นและสำรวจการผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ หรือรอบที่ 21 นั้น ขณะนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการคงจะต้องรอระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้การดำเนินงานประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชมีความก้าวหน้าไปถึงระดับที่มีความมั่นใจว่าจะไม่ขาดตอนในการผลิตก๊าซฯ เพื่อไว้ใช้จาก 2 แหล่งใหญ่นี้ก่อน” รมว.พลังงานกล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างบริการ (สัญญาจ้างสำรวจและผลิต) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงพลังงานนำเสนอ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2560 ทำให้รัฐมีระบบในการบริหารจัดการปิโตรเลียมครบทั้ง 3 ระบบ คือระบบสัมปทานปิโตรเลียม ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) และระบบสัญญาจ้างบริการ (SC) ซึ่งเมื่อมีการเปิดให้มีการยื่นสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่จึงจะนำมาพิจารณาว่าจะใช้ระบบไหนซึ่งรัฐก็จะมีทางเลือกที่จะใช้ได้ทั้ง 3 ระบบและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะมีเกณฑ์กำหนดไว้ว่ารูปแบบใดจะใช้กับแหล่งใด

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปวันที่ 15-16 พฤษภาคมนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นและประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ จากนั้นผู้เข้าร่วมประมูลที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยื่นเอกสารแสดงเจตจำนงในการเข้าถึงข้อมูล (Data Room) ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 และสามารถเข้าศึกษาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 21 กันยายน 2561 ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักทรัพย์ค่าเข้าดูข้อมูล Data Room วงเงิน 7 ล้านบาทต่อแหล่ง

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 25 กันยายนนี้ที่กำหนดให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ (บิดดิ้ง) ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องยื่นคำขอสิทธิ์เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พร้อมเอกสารแสดงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยจะต้องวางหลักทรัพย์คำขอยื่นซื้อซอง 50,000 บาทต่อแหล่ง และหลักทรัพย์ค้ำประกันคำขอ 3 ล้านบาทต่อแหล่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะทราบว่าผู้ประกอบการรายใดจะจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกัน เพื่อเข้าการประมูล จากนั้นจะทราบผลผู้ชนะเดือนธันวาคม 2561 และจะมีการลงนามสัญญากับผู้ชนะการประมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น...