xs
sm
md
lg

ครม.รับทราบเพิ่มค่าก่อสร้าง 913 ล้าน ปรับแบบยกระดับทางคู่ “จิระ-ขอนแก่น”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ครม.รับทราบปรับแบบรถไฟทางคู่ “จิระ-ขอนแก่น” ยกระดับช่วงสถานีบ้านไผ่ กว่า 2 กม. “กลุ่ม ช.การช่าง” รับค่าก่อสร้างเพิ่มกว่า 913 ล้าน ด้าน ร.ฟ.ท.เผยส่วนทางยกระดับสร้าง 11 เดือน เร่ง EIA ส่ง สผ.ไฟเขียว ส่วนแบบทางคู่ “มาบกะเบา-ชุมทางจิระ” สัญญาที่ 2 เป็นทางยกระดับช่วงโคราช คาดเสร็จ ก.ค. ชง ครม.อนุมัติได้

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 มี.ค.ได้มีมติรับทราบการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่ ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น จากทางระดับดินเป็นโครงสร้างทางยกระดับ ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่ม 896 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเพิ่มขึ้น 17.50 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 913.5 ล้านบาท โดยยังอยู่ในกรอบวงเงิน 26,007.20 ล้านบาท ที่ ครม.เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2558 โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการปรับกรอบวงเงินกู้ให้ครอบคลุมวงเงินค่างานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ จะต้องมีการเสนอขออนุมัติรายงานการศึกษาสิ่งแวดล้อม (EIA) ในช่วงที่มีการปรับแบบด้วย

ทั้งนี้ การปรับแบบดังกล่าวสืบเนื่องจากที่มีประชาชนในพื้นที่ได้เสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อมีการประชุม ครม.สัญจรในพื้นที่ภาคอีสาน โดยขอให้ปรับปรุงแบบในช่วงผ่านตัวเมืองอำเภอบ้านไผ่ดังกล่าวเป็นทางยกระดับ ซึ่งรูปแบบเดิมเป็นทางรถไฟจะอยู่บนคันดินถมสูงประมาณ 7 เมตร ส่วนถนนจะลดระดับลอดผ่านทางรถไฟ ขณะที่แบบใหม่จะเป็นการยกระดับทางรถไฟข้ามถนนไปจนถึงสถานี ระยะทางประมาณ 2.058 กม.

นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบันการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงจิระ-ขอนแก่น คืบหน้าประมาณ 50% ซึ่งช่วงที่ปรับแบบนั้น อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลและจัดส่งให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือคชก. ซึ่งหลัง EIA ผ่านจะเริ่มก่อสร้างส่วนทางยกระดับ ใช้เวลาประมาณ 11 เดือน ขณะที่สัญญาหลักจะครบกำหนด 18 ก.พ. 2562 ซึ่งจะเร่งส่วนของทางยกระดับให้เสร็จในเวลาใกล้เคียงกับสัญญาหลักหรือกรณีล่าช้าจะเป็นการขยายสัญญาตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ร.ฟ.ท.ทำแนบท้ายสัญญา เพิ่มเงินค่าก่อสร้าง ส่วนกรณีที่ระยะเวลาก่อสร้างหากเกินจากระยะเวลาเดิมจะพิจารณาขยายอายุสัญญาให้ตามระเบียบ

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางจิระ-ขอนแก่น กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 25,387.86 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 24,708.38 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 679.48 ล้านบาท โดย ร.ฟ.ท.ทำสัญญากับกิจการร่วมค้า ซีเคซีเอช ประกอบด้วย บมจ. ช.การช่าง และบริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินรวม 23,962 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 23,430 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 532 ล้านบาท ซึ่งค่างานที่เพิ่มขึ้น 913.50 ล้านบาท จะทำแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม

ส่วนความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายมาบกะเบา-ชุมทางจิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางจิระ เป็นทางรถไฟยกระดับ ช่วง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ ซึ่งจะต้องออกแบบร่วมกับโครงการรถไฟไทย-จีน คาดว่าในเดือน ก.ค.นี้จะสรุปแบบและเสนอ ครม.ขออนุมัติปรับแบบและวงเงินที่ปรับเพิ่ม เพื่อขออนุมัติ ครม.ได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...