xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์มอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” ให้เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการ 28 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“พาณิชย์” เตรียมมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2560” ให้แก่ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ 28 ราย ที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ เนื่องในโอกาสวันพาณิชย์ครบรอบปีที่ 97

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2556” ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นปีที่ 8 ที่ได้จัดมอบรางวัลนับจากที่จัดครั้งแรกในปี 2553 โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 28 รายจากภาคเอกชนและภาครัฐ แยกเป็นสาขาผู้ประกอบการ 17 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ราย ข้าราชการและพนักงาน 6 ราย และจะมีการมอบรางวัลในงานวันพาณิชย์ครบรอบปีที่ 97 วันที่ 18 ส.ค. 2560 ที่กระทรวงพาณิชย์

สำหรับภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ 17 ราย ได้แก่ ด้านสินค้าเกษตร นายธนภัทร จาวินัจ ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด, ด้านสินค้าอุตสาหกรรม นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด, ด้านธุรกิจบริการ พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท อุดร เฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ (โพศรีวิลเลจ) จำกัด, ด้านนวัตกรรม นายวรวัฒน์ บุญหลาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด

ผู้ประกอบการที่สนับสนุนงานประชารัฐ ได้แก่ น.ส.จริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, ดร.ณุกานดา กิติศุภวัฒนา ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จังหวัดจันทบุรี, นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), นายพรชัย วิทยาคุณสกุลชัยRegional Marketing Direction บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด, น.ส.ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (มหาชน), นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน), นายวรพจน์ เมทนีกรชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท กรชัยสหพัฒน จำกัด, นายสุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน), นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ Mr.Kiyoyoshi Oba President บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด

สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ราย ได้แก่ พล.อ.บุญชู เกิดโชค ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, นายนำชัย เอกพัฒนาพาณิชย์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายจักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์ ครูช่างศิลป์หัตถกรรม ปี 2558

สาขาข้าราชการ 6 ราย ได้แก่ น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ, นางอร่ามศรี รุพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า สำนักงานส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน, น.ส.นุสรา กาญจนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา, นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน
กำลังโหลดความคิดเห็น...