xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าภายในมอบตรารับรองสินค้าหีบห่อให้ผู้ผลิตอีก 9 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมการค้าภายในมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อแก่ผู้ผลิตอีก 9 ราย รวมล่าสุดได้เครื่องหมายรับรองแล้ว 12 ราย จำนวน 309 รายการ รอพิจารณาอีก 3 ราย 116 รายการ เผยผู้บริโภคมั่นใจได้หากซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองนี้ติดไว้ เหตุเป็นสินค้าที่บรรจุหีบห่อเต็มจำนวนตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบหนังสืออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อแก่ผู้ผลิตสินค้า 9 ราย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าการซื้อสินค้าที่ได้รับตรารับรองนี้เป็นสินค้าที่บรรจุหีบห่อเต็มจำนวนตามมาตรฐานกฎหมายไทยและสากล ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในการซื้อหาสินค้าจากผู้ผลิตรายดังกล่าวไปบริโภค

สำหรับผู้ผลิตทั้ง 9 รายที่ได้รับเครื่องหมายรับรองในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก จำกัด, บริษัท โอลีน จำกัด, บริษัท คอสเมติค ครีเอชั่น จำกัด, บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด, บริษัท ว่านไทย เอส ที โปรดักส์ จำกัด, บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด, บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด และบริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้มอบเครื่องหมายรับรองให้แก่ผู้ผลิตไปแล้ว 3 ราย คือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด ทำให้จนถึงขณะนี้มีผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว 12 ราย มีรายการสินค้าทั้งหมด 309 รายการ และอยู่ระหว่างการพิจารณามอบหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายอีก 3 ราย คือ บริษัท เบนโลยีสติกส์ จำกัด, บริษัท กรไทย จำกัด และบริษัท บี เอ็น บราเดอร์ จำกัด รวมสินค้า 116 รายการ

ทั้งนี้ ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองกับสินค้าหีบห่อ มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งภายในระยะเวลานี้ผู้ประกอบการยังคงต้องดูแลควบคุมคุณภาพด้านปริมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งกรมฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปริมาณสินค้าหีบห่ออย่างต่อเนื่อง

โดยในตลาดอาเซียน ขณะนี้มีไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ได้มีมาตรฐานการรับรองสินค้าหีบห่อแล้ว และมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้เป็นเครื่องหมายรับรองแบบเดียวกันทั้งอาเซียน
กำลังโหลดความคิดเห็น...