xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟจับมือ BSI สถาบันมาตรฐานชั้นนำของโลก ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยเดียวกันทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ซีพีเอฟเปิดตัวโครงการ “มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในกระบวนการผลิตทั่วโลก มุ่งดำเนินการสร้างระบบบริหารคุณภาพและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ อาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และอาหาร ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

นายวีรชัย รัตนบานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ กล่าวว่า โครงการมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ เป็นการปฏิบัติตามกรอบและทิศทางการดำเนินงานให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้นโยบายคุณภาพซีพีเอฟ (CPF Quality Policy) เพื่อสร้างและกำหนดมาตรฐานตลอดห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจไก่เนื้อแบบครบวงจรของบริษัท ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ โรงเพาะฟัก ฟาร์ม โรงชำแหละ และโรงงานแปรรูปอาหาร ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันจะเป็นการช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและส่งเสริมให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อออกแบบและผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ มาตรฐานอาหารซีพีเอฟให้ความสำคัญต่อมาตรฐานที่จำเป็น 2 ด้าน ตามนโยบายคุณภาพซีพีเอฟ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่จำเป็นต้องมีในอุตสาหกรรมอาหาร และมาตรฐานที่สร้างความแตกต่างในธุรกิจอาหารเพื่อสร้างคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังลูกค้า (Advanced Value)

“โครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างฐานการผลิตของบริษัทให้แข็งแกร่ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทั่วโลกตามเป้าหมายบริษัทในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืนและผู้นำด้านคุณภาพอาหารปลอดภัย และเป็นมาตรฐานเดียวกันในกระบวนการผลิตอาหารของซีพีเอฟทั่วโลก” นายวีรชัยกล่าว

นางสาวกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ทำงานร่วมกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ BSI) ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานชั้นนำของโลก ในการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานของบริษัท (Private Standard) แบบบูรณาการมาตรฐานสากลต่างๆ ที่บริษัทมีประกาศนียบัตรรับรองในปัจจุบัน เช่น ISO 9001, GMP, HACCP, BRC (British Retail Consortium), QS Quality Scheme for Food (QS) เป็นต้น โดยนำโมเดลธุรกิจแบบครบวงจรของซีพีเอฟมาออกแบบระบบมาตรฐานที่สามารถลดความเสี่ยงในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

“การจัดทำมาตรฐานอาหารซีพีเอฟมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟให้มีความโดดเด่น ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety & Food Quality Leader) และต่อยอดคุณค่าเพื่อการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Sustainability Leader)” นางสาวกุหลาบกล่าว

ก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์ไก่ซีพีเอฟได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ไก่ที่ยั่งยืนรายแรกของโลก จาก DNV-GL ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับสากล โดยการจัดทำมาตรฐานเริ่มในกลุ่มธุรกิจไก่เนื้อเป็นโครงการนำร่องและมีเป้าหมายขยายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของซีพีเอฟ ภายในปี 2018 และจะบรรลุเป้าหมายครอบคลุมธุรกิจของซีพีเอฟทั่วโลกต่อไป

นางสาวกุหลาบกล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้มาตรฐานเดียวสามารถขอการรับรองได้หลายมาตรฐาน รวมถึงลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนด้วยระบบงานที่เป็นสากล ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของซีพีเอฟมีมาตรฐานการผลิตเดียวกันที่สามารถส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ได้รับความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ก้าวไปสู่บริษัทชั้นนำของโลก

มร.มาร์ค บาร์นส กรรมการผู้จัดการ บีเอสไอ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร กล่าวว่า โครงการมาตรฐานอาหารซีพีเอฟให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์ม และการแปรรูปอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันและการส่งออกได้ดีขึ้น

มร.บาร์นสกล่าวต่อไปว่า ซีพีเอฟเป็นบริษัทอาหารขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานการผลิตเป็นของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจนถึงระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารแตกต่างกัน ซึ่งมาตรฐานอาหารซีพีเอฟจะช่วยให้การผลิตของบริษัทมีความเที่ยงตรงแม่นยำส่งผลดีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อนึ่ง BSI เป็นสถาบันมาตรฐานชั้นนำของโลก มีประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนามาตรฐานในระดับโลกมายาวนานกว่า 115 ปี เป็นต้นกำเนิดของมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 และ Private Standard มีลูกค้า 80,000 ราย ใน 172 ประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...