xs
xsm
sm
md
lg

“ไทยยูเนี่ยน” ติดดัชนี DJSI 3 ปีติดต่อกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

(จากขวาไปซ้าย) นายเศรษฐกูล โชติเชย (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย, ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน, นายคมกฤช ซอโฉม ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนายคณิน แก้วอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและแปรรูปปลาทูน่ากระป๋องคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดของโลกและเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชั้นนำทั่วโลก ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน ดาว โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

SeaChange ® กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของ “ไทยยูเนี่ยน” เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนคะแนนด้านการผลักดันโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยอยู่ในลำดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 นับเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมในการประเมินหัวข้อนี้ นอกจากนี้ความพยายามในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน (Business Ethics and Labor Code of Conduct) และความพยายามในด้านสิทธิมนุษยชน (Labor and Human Right) ส่งผลต่อคะแนนที่ปรับสูงขึ้น โดยอยู่ในลำดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 96 และ 91 ตามลำดับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีแสดงให้เห็นว่าความพยายามทั้งหลายที่ “ไทยยูเนี่ยน” วางรากฐานไว้กำลังประสิทธิผลทั้งในด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยื่นและการมีความรับผิดชอบต่อธุรกิจและทั้งห่วงโซ่อุปทาน

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ความพยายามดำเนินงานตามแนวทางด้านความยั่งยืนได้รับการยอมรับ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า เรากำลังเดินมาถูกทางแล้ว

“ความยั่งยืนมีความสำคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรมและโลกของเรา เราจะเดินหน้าต่อไปในการทำให้ความโปร่งใสและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจของเรา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของเรา”

DJSI เป็นดัชนีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการประเมินบริษัทระดับโลกในเรื่องการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ในแต่ละปีมีบริษัทมากกว่า 3,000 แห่ง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) ของบริษัท RobecoSAM บริษัทที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในดัชนีจะต้องผ่านการประเมินในด้านต่างๆ ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระยะยาวทั้งในแง่แนวโน้มความยั่งยืนทั่วไปและแนวโน้มความยั่งยืนเฉพาะอุตสาหกรรม โดยมีเพียงบริษัทที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินนี้เท่านั้นที่จะได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี

ทั้งนี้ ในปี 2557 “ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป” เป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่ได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี DJSI ประเภทธุรกิจอาหาร

“ความยั่งยืนเป็นความจำเป็นระดับโลกที่ต้องการพันธกิจระดับโลก เราต้องการส่งเสริมให้ทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยผลักดันกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน SeaChange ® การใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน และแนวทางปฏิบัติที่สำคัญด้านอื่นๆ การที่องค์กรสากลซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้การยอมรับความพยายามและการดำเนินงานของเราในด้านความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน นับเป็นรางวัลที่ให้กำลังใจในการทำงานต่อไปของเรา,” ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าว

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยังได้เปิดให้สาธารณะมีส่วนร่วมในการหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน SeaChange ® เพื่อตอกย้ำพันธกิจด้านความโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ได้รับเชิญมาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาและขอบเขตของเป้าหมายของการดำเนินงานหลัก 4 ด้านของกลยุทธ์ ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย, การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล, การจัดหาแหล่งวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ และการดูแลชุมชนของเรา โดยความเห็นต่างๆ ที่บริษัทได้รับ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและกำลังอยู่ระหว่างแก้ไขฉบับปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อนึ่ง “ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป” จะเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของ SeaChange ® ซึ่งจะมีข้อมูลอัพเดทความก้าวหน้าของโครงการและจะเป็นพื้นที่สำหรับเรื่องราวและการหารือร่วมกันทั้งอุตสาหกรรมโลก โดยเน้นไปที่แนวทางที่ “ไทยยูเนี่ยน”สามารถพลิกโฉมธุรกิจอาหารทะเลให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนกำลังโหลดความคิดเห็น...