xs
xsm
sm
md
lg

เกาหลีเล็งทุ่มลงทุนอุตฯ ดิจิตอล บีโอไอนัดจับคู่ธุรกิจดันไทยฮับอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บีโอไอเผยนักธุรกิจเกาหลีกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอลสนใจลงทุนในไทย หลังศูนย์อาเซียน-เกาหลี หรือ AKC นำคณะร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และรับฟังข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนตามแผนของรัฐบาลไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิตอลของภูมิภาคอาเซียน ผู้บริหาร AKC ชูไทยมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยหลังร่วมงานสัมมนา “โอกาสและลู่ทางการลงทุนอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทย” จัดโดยสำนักงานบีโอไอประจำกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้ร่วมกับศูนย์อาเซียน-เกาหลี (The ASEAN-Korea Centre) หรือ AKC ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมบทบาทด้านเศรษฐกิจในอาเซียนของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ว่า คณะนักธุรกิจในอุตสาหกรรมไอทีและดิจิตอลจากประเทศเกาหลีใต้แสดงความสนใจเข้ามาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2559 โดยได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อให้ได้ทราบถึงโอกาสการลงทุนและนโยบายส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ มีนักธุรกิจไทยและเกาหลีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ราย

ทั้งนี้ บีโอไอได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิตอลของรัฐบาลที่มีความชัดเจน และความพยายามในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมนวัตกรรม และดิจิตอล เป็นสมาร์ทไทยแลนด์ หรือการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันยังได้เร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเสริมสร้างบรรยากาศทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (สตาร์ทอัพ) ซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิตอลของภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2559 รัฐบาลจะมีการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับดิจิตอลประมาณ 3,700 ล้านบาท

นอกจากนี้ บีโอไอยังกำหนดให้อุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งตามแผนของรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลักดันให้เกิดสมาร์ทซิตี้ หรือจังหวัดต้นแบบของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำร่องใน 2 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ ภายในปี 2559 และจังหวัดเชียงใหม่ภายในปี 2560

“ยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมรองรับการลงทุนจากเกาหลี และมีโอกาสเปิดกว้างให้กับธุรกิจดิจิตอลจากเกาหลี โดยเฉพาะในด้านซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการองค์กร ซอฟต์แวร์แอนิเมชัน เกมออนไลน์ แอปพลิเคชันสนับสนุนการประชุมทางไกล สื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ มั่นใจกิจกรรมในครั้งนี้และความร่วมมือที่เกิดขึ้นตามมาจะนำพาไทยและเกาหลีไปสู่ความสำเร็จร่วมกันต่อไป” นายโชคดีกล่าว

นายคิม ยองซอน เลขาธิการศูนย์อาเซียน-โคเรีย กล่าวว่า ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ทำให้โอกาสของประเทศไทยยังเปิดกว้างในอนาคต รวมถึงศักยภาพของภูมิประเทศที่มีทำเลที่ตั้งเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค เช่น พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย จะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค
กำลังโหลดความคิดเห็น...