xs
xsm
sm
md
lg

ไทยชวนสวีเดนเพิ่มการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและซูเปอร์คลัสเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ไทยชวนสวีเดนลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และซูเปอร์คลัสเตอร์เพื่อใช้ไทยเป็นฐานเจาะอาเซียนและเอเชีย พร้อมเพิ่มความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมสินค้าศูนย์ศิลปาชีพ และพัฒนานอัญมณี สวีเดนยาหอมพร้อมทำการค้ากับไทย เผยข้าวไทยดีสุด หลังนำเข้าอันดับหนึ่ง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (H.E. Mr. Staffan Herrström) เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย โดยได้ใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนนักลงทุนสวีเดนให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบคลัสเตอร์และซูเปอร์คลัสเตอร์ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยีนวัตกรรม เป็นต้น

“ได้เชิญชวนนักลงทุนสวีเดนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากไทยมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์อยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาค มีพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้านทั้งในอาเซียนและเอเชียที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ”

ทั้งนี้ 2 ประเทศได้แสดงความสนใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบ และการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งเป็นสาขาที่สวีเดนมีความโดดเด่น โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) สนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะและหัตถกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเชิญนักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงชาวสวีเดนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับสมัยใหม่

ขณะเดียวกัน ไทยได้เชิญคณะผู้แทนการค้าสวีเดนเข้าร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016 และถ่ายทอดความรู้เรื่องนวัตกรรมในงานสัมมนา Thai-Europe Innotech Links 2016 ในช่วงเดือน ก.ย. 2559 นี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการหารือครั้งนี้สวีเดนได้ยืนยันว่าพร้อมที่จะทำการค้ากับไทยต่อไป โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าจากไทยที่มีความมั่นใจในคุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ที่สวีเดนนำเข้าจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง และยังแจ้งว่านักลงทุนของสวีเดนมีความต้องการที่จะขยายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น

สำหรับสวีเดนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 47 ของไทย และเป็นอันดับที่ 9 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (2556-2558) การค้ารวมไทย-สวีเดนมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1,403.53 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่า 1,267.82 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปยังสวีเดนมีมูลค่า 474.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้า 318.68 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกที่สำคัญไปสวีเดน ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ เครื่องแต่งกาย เครื่องซักผ้า เป็นต้น สินค้านำเข้าที่สำคัญจากสวีเดน ได้แก่ เครื่องจักรกล ไฟฟ้า กระดาษ อุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก ยา โลหะ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

ส่วนการลงทุน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2558) การลงทุนโดยตรงของสวีเดนในไทยที่ได้รับการอนุมัติจาก BOI มีมูลค่ารวม 5,098.2 ล้านบาท ในปี 2558 สวีเดนได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มูลค่า 112.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีมูลค่า 356 ล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 12 ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ลงทุนในไทย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...