xs
xsm
sm
md
lg

จ่อผุดมาตรฐานอาหารไทยคุมร้านทั่วโลก คงเอกลักษณ์-รสชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สถาบันอาหารเตรียมสร้างมาตรฐานอาหารไทย “Authenticity Thai Food” เพื่อปกป้องภาพลักษณ์อาหารไทยให้คงไว้ซึ่งรสชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไม่ผิดเพี้ยน ตั้งเป้าผลักดันร้านอาหารไทยในต่างประเทศทั่วโลกกว่า 20,000 แห่งให้ตระหนักและเห็นความสำคัญ คาดแล้วเสร็จและเห็นผลภายใน 1 ปี


นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถาบันอาหารอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดการสร้าง “มาตรฐานอาหารไทย” หรือ “Authenticity Thai Food” ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากความสลับซับซ้อนของการปรุงอาหารไทย ตลอดจนวัตถุดิบ และส่วนผสมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบกับปัจจุบันพบว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีอยู่ราว 20,000 แห่ง บางร้านมีเจ้าของที่เป็นคนต่างชาติ และพ่อครัว แม่ครัวไม่ใช่คนไทย ซึ่งมีความเข้าใจรสชาติและวัฒนธรรมอาหารไทยไม่มากทำให้รสชาติอาหารไทยไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะเป็น

“ไทยเองก็ยังไม่มีมาตรฐานอาหารไทยที่จะเป็นตัวกำกับและควบคุมกระบวนการปรุงอาหารให้ได้รสชาติอาหารไทยแบบไม่ผิดเพี้ยน จึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอาหารไทยได้ สถาบันจึงเตรียมจัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารไทย โดยจะได้ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาลัยในวังหญิง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, โรงเรียนครัววันดี, โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ, โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี, สมาคมเชฟประเทศไทย และสมาคมภัตตาคารไทย เป็นต้น เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน” นายยงวุฒิกล่าว

ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวจะศึกษาข้อมูล และเรื่องราวของอาหารตามสูตรดั้งเดิมจากตำราอาหารทั่วประเทศ อาหารไทยประจำตระกูล ฯลฯ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย เพื่อกำหนดมาตรฐานอ้างอิงอาหารไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยการจัดกิจกรรมทดสอบทางประสาทสัมผัสร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การรับรองมาตรฐานอาหารตามรายการอาหารที่กำหนด รวมถึงเกณฑ์การนำเครื่องหมาย Authenticity Thai Food ไปใช้สำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้า และการรับรองร้านอาหารที่ปรุงอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด

“ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดสูตรอาหารคาว 10 เมนู และหวาน 2 เมนู ให้เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคของโลกเพื่อกำหนดสูตรอาหารมาตรฐาน โดยพิจารณาจากส่วนผสมต้นตำรับ, วัตถุดิบหลักที่จำเป็นต้องมี และการทดแทนส่วนผสมเดิมกรณีไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากไทย นอกจากนี้จะได้มีการออกแบบเครื่องหมายของ “Authenticity Thai Food” เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ และมอบให้ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าร่วมโครงการในลำดับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ภายในหนึ่งปี” นายยงวุฒิกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในรสชาติมาตรฐานอาหารไทยที่มีอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักภายใต้นโยบายครัวไทยสู่โลกของภาครัฐ สถาบันอาหารและคณะทำงาน โดยการนำของนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม จึงได้ตอบรับเข้าร่วมงาน Thai Festival Tokyo 2016 หรือเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นงานประชาสัมพันธ์อาหารไทย ตลอดจนสินค้า บริการ และวัฒนธรรมของไทย ที่จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 คาดว่าจะมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 300,000 คน ซึ่งปัจจุบันมีกระแสความนิยมอาหารไทยและสินค้าไทยมาก
กำลังโหลดความคิดเห็น...