xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ปล่อยคลิปรณรงค์หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“พาณิชย์” ปล่อยคลิปรณรงค์หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก หวังกระตุ้นให้คนไทยมีจิตสำนึกเลิกใช้ของละเมิด และหันมาตระหนักถึงการเคารพสิทธิ เพื่อช่วยสร้างการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจไทยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัววีดีโอคลิปรณรงค์หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ว่าวันที่ 26 เมษายนของทุกปีเป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) ในปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำวิดีโอคลิปเพื่อรณรงค์หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆ โดยเน้นสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในแง่มุมต่างๆ ของคนไทยบางกลุ่มที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และบั่นทอนกำลังใจการทำงานของนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ หากคนไทยทุกคนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา เคารพและไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ก็จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วย

“การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนไทย และประชาชนในทุกระดับเห็นความสำคัญเรื่องการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และผลเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิ เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติให้ความสำคัญ และได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป เกิดความเข้าใจ เกิดจิตสำนึก และตระหนักในคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา”

สำหรับการจัดทำคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นไปตามที่องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ที่ได้กำหนดหัวข้อของการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2559 คือ “Digital Creativity-Culture Re-imagined” เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเราอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า ฟังเพลง ดูหนัง การเรียนออนไลน์ และรวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในรูปดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นางอภิรดีกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์หวังว่าการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ร่วมกับพันธมิตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยจะมีส่วนช่วยให้วิดีโอคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในวงกว้าง และทำให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันปัญหาการละเมิดได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการป้องกันปัญหาการละเมิดผ่านทางโซเซียลได้ผลมากยิ่งขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ใช้แฟนเพจ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา” ในการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น โดยที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์กับกลุ่มแฟนเพจ เช่น ไม่น่ารักเลย, อย่าคิดว่าไม่รู้, แอบดูอยู่นะ เป็นต้น เพื่อจัดการกับปัญหาการละเมิดที่เกิดขึ้น และใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการละเมิด โดยล่าสุดได้รับความนิยมมีคนเข้ามาเป็นแฟนเพจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น