xs
xsm
sm
md
lg

สสว.รับข้อเสนอเกาหลี พัฒนา SME ร่วมกัน เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมจับมือธุรกิจบันเทิง เตรียมยกกองถ่ายภาพยนตร์ในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมเดินหน้าส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม SMEs ไทย ภายหลังประสบความสำเร็จจากการร่วมหารือความร่วมมือกับ The Small and Medium Business Administration (SMBA) องค์กรกลางภาครัฐด้าน SME ของเกาหลีใต้ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ณ กรุงโซล ในโอกาสร่วมติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนเกาหลีอย่างเป็นทางการ

SMBA ได้เสนอให้ความช่วยเหลือแก่ สสว. และ SMEs ไทยในหลายประเด็น โดยเฉพาะด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเกาหลีมีความโดดเด่นในด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับธุรกิจ อาทิ ICT วิศวกรรม เคมีภัณฑ์ (เครื่องสำอาง) ฯลฯ โดยเกาหลีจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ในกลุ่ม Startup ร่วมศึกษาองค์ความรู้ในศูนย์บ่มเพาะ (Innovation Center) ภายใต้ SMBA ที่กรุงโซล เป็นเวลา 1 ปี และอีกโครงการหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีของ SME ไทย โดย SMBA จะช่วยประสานหน่วยงาน InnoBiz ซึ่งเป็นสมาพันธ์ SME เอกชนด้านเทคโนโลยี เพื่อคัดเลือกนักธุรกิจเกาหลีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องดังกล่าวมาร่วมพัฒนา SME ไทย เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายสำคัญสุดท้ายคือให้ SME ทั้งสองฝ่ายสามารถทำธุรกิจในรูปแบบการร่วมลงทุน

ในส่วนความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ SMBA ยังได้เสนอโปรแกรม Train Trainers เพื่อฝึกหัดบุคลากรภาครัฐ ในเรื่องการนำนโยบายพัฒนา SME ลงสู่การปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการและการสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐ ฯลฯ นอกจากนี้ SMBA ได้ขอให้ สสว.ประสานกับหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการที่นักธุรกิจเกาหลีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เช่น การทำวีซ่า สัดส่วนแรงงานต่างชาติและแรงงานไทย เป็นต้น และ SMBA ยังเตรียมความพร้อมนำคณะผู้ประกอบการ SME เกาหลี เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ณ กรุงเทพฯ ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่ง สสว. ได้คัดเลือก SMEs ไทย ในสาขาที่ฝ่ายเกาหลีแจ้งความต้องการมา คือ เครื่องสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ Tech Startups เป็นต้น และจะร่วมหารือรายละเอียดโครงการให้ความช่วยเหลือที่ SMBA ได้เสนอให้ SME ไทย ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ภายใต้การเยือนประเทศเกาหลีในครั้งนี้ สสว.ยังมีโอกาสพบปะเจรจากับภาคเอกชนของเกาหลีในกลุ่มธุรกิจบันเทิง เช่น ผู้ผลิตภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ฯลฯ เพื่อหาช่องทางแลกเปลี่ยนการทำธุรกิจร่วมกัน โดยผู้ผลิตภาพยนตร์เกาหลีมีความประสงค์จะยกกองถ่ายมายังประเทศไทย โดยมีเป้าหมายแรก
ที่พัทยา นับเป็นโอกาสอันดีในการทำงานกับ SMEs ไทยในวงการบันเทิง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์จากเกาหลี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้ SMBA ขอให้ สสว.ช่วยประสานงานกับหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการที่นักธุรกิจเกาหลีจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ที่พัก การดูแลรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์การถ่ายทำ ฯลฯ ซึ่ง สสว.เสนอให้บริษัทภาพยนตร์เกาหลีใช้บริการของ SMEs ไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความร่วมมือด้านธุรกิจบันเทิงระหว่างไทย-เกาหลีซึ่งเป็นสาขาที่เกาหลีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
กำลังโหลดความคิดเห็น