xs
xsm
sm
md
lg

ธุรกิจพีอาร์โตเพิ่ม 15% ระบุปี 59 ถึงจุดเปลี่ยน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

“นิมิตร หมดราคี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด
ผู้จัดการรายวัน 360 - กูรูประชาสัมพันธ์อาวุโส “นิมิตร หมดราคี” ระบุธุรกิจที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ปี 58 เติบโต 15% เหตุรับอานิสงส์หลายด้าน ส่งผลธุรกิจ “124” โตพรวด 20% หลังติดลบ 50% ในปี 57 ทำนายภาพรวมปี 59 ถึงจุดเปลี่ยนเพราะเทคโนโลยี 4G และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ระบุปัญหาการเมืองในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่น่าจับตา

นายนิมิตร หมดราคี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมของธุรกิจประชาสัมพันธ์ในปี 2558 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 15% เนื่องจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความจำเป็นต้องใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยปัจจัยสนับสนุน 7 ด้าน ได้แก่ 1. การเพิ่มเม็ดเงินในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร 2. ความจำเป็นขององค์กรในการแก้ไขวิกฤตและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Issues&Crisis Management) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3. แต่ละองค์กรมีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น

4. องค์กรธุรกิจมีการควบรวมกิจการมากขึ้นทำให้จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค 5. ความจำเป็นในการใช้ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่, การกำหนดแผนการตลาด และอื่นๆ 6. สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารซึ่งต่างชาติยังขาดความเข้าใจ และ 7. การเกิดขึ้นใหม่ธุรกิจและแบรนด์ต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความแข็งแกร่งทางธุรกิจเพื่อโอกาสการเติบโตทั้งในประเทศและขยายไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน

ในส่วนของบริษัทฯ ถือว่ามีการเติบโตสูงกว่าตลาดเล็กน้อยคือ 20% ขณะที่ในปี 2557 ต้องประสบปัญหาการขาดทุนติดลบถึง 50% เนื่องจากปัญหาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจตกต่ำ โดยปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าหลักคือภาควิสาหกิจเอกชน 80% และภาครัฐ 20% ในขณะที่ก่อนหน้านั้นสัดส่วนลูกค้าหลักคือภาครัฐ 60% และภาควิสาหกิจเอกชน 40% โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และโรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น

นายนิมิตรกล่าวด้วยว่า บริษัทฯ ยังคงถือเป็น 1 ใน 3 ผู้นำตลาดธุรกิจที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย โดยถือเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญเฉพาะกิจด้านงานบริการวิกฤต (Crisis Management) งานด้านนโยบายรัฐ (Public Affairs Consulting) งานสื่อสารองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Corporate Sustainability Communications) และงานฝึกอบรม (Professional Trainings) โดยในปี 2559 คาดว่าบริษัทฯ จะยังคงรักษาอัตราการเติบโตได้ประมาณ 20% พร้อมปรับสัดส่วนลูกค้าเป็นภาครัฐ 30% และภาควิสาหกิจเอกชน 70% เพิ่มจำนวนลูกค้าอีกประมาณ 10 รายจากปัจจุบันที่มี 16 ราย

“ธุรกิจประชาสัมพันธ์ในปี 2559 จะเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยี 4G ของผู้บริโภคที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดให้แต่ละธุรกิจมีการพัฒนาและเลือกใช้โซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจประชาสัมพันธ์จะเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับอาวุโสที่มีประสบการณ์มาเสริมศักยภาพของทีมงาน โดยปัจจัยสำคัญที่ยังมีผลต่ออัตราการเติบโตของธุรกิจประชาสัมพันธ์คือปัญหาทางการเมืองในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลก” นายนิมิตรกล่าวในตอนท้ายกำลังโหลดความคิดเห็น...