xs
xsm
sm
md
lg

ลอยกระทงคึกคัก! กรมเจ้าท่าจัดเจ้าหน้าที่ 200 นายดูแลปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ปลัดคมนาคม” ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ 200 นายพร้อมเรือตรวจการณ์ 14 ลำ ดูแลความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมตั้งศูนย์อำนวยการดูแลความปลอดภัยทางน้ำเพิ่ม 5 จุด คือ ท่าเรือเอเชียทีค ท่าเรือสาทร ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือยอดพิมาน และท่าเรือสะพานพระราม 8

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาการณ์ทางน้ำเพื่อลงเรือปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันลอยกระทงวันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ปากคลองตลาด โดยกรมเจ้าท่าได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ, ท่าเรือ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอันตราย เป็นการยกระดับป้องกันปัญหาและเพิ่มความมั่นใจแก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ และจิตอาสาต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ออกมาตรการความปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 พร้อมออกประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ และมีคำสั่งให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย โดยกรมเจ้าท่าได้ตั้งศูนย์อำนวยการดูแลความปลอดภัยทางน้ำเพิ่ม 5 จุด ได้แก่ ท่าเรือเอเชียทีค ท่าเรือสาทร ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือยอดพิมาน และท่าเรือสะพานพระราม 8 โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดละ 4 คน และจัดเรือรักษาการณ์ 14 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ เจ้าหน้าที่คนประจำเรือ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 63 ท่าเรือ รวมกำลังพลทั้งสิ้น 200 นาย

พร้อมกันนี้ ได้กวดขันให้ผู้ประกอบการ ผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มอบหมายและประสานกับทุกหน่วยงานรายงานเหตุการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงให้กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กรมเจ้าท่า และสายด่วนความปลอดภัยกรมเจ้าท่า หมายเลข 1199
กำลังโหลดความคิดเห็น...