xs
xsm
sm
md
lg

รมช.คมนาคมตรวจความพร้อมท่าเรือ-การจราจรทางน้ำรับวันลอยกระทง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจเยี่ยมกรมเจ้าท่า และลงเรือตรวจการณ์ เพื่อตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือและการจราจรทางน้ำ ตามแผนรักษาความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2558 พร้อมเตรียมเปิดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง

นายออมสิน กล่าวว่า ในปีนี้กรมเจ้าท่าได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2558 พร้อมออกประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ และออกประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ รวมทั้งมีคำสั่งให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบมาตรการและตระหนักถึงความปลอดภัย

รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ โดยให้ออกตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสาร อุปกรณ์ชูชีพ และโป๊ะเทียบเรือ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีท่าเรือที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมตามมาตรการความปลอดภัย จำนวน 44 โป๊ะ และมีโป๊ะที่ต้องประกาศห้ามใช้ชั่วคราว จำนวน 6 โป๊ะ ได้แก่ ท่าบางโพ (ด้านทิศเหนือ) ท่าวัดฉัตรแก้วจงกลนี ท่าราชินี ท่าสะพานพุทธ 2 ท่าสี่พระยา (เรือด่วน) และท่าวัดม่วงแค

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการปรับปรุงโป๊ะเรือ เช่น เปลี่ยนชุดยางกันกระแทก ติดป้ายบอกจำนวนรองรับผู้โดยสาร ปิดล็อคฝาปิดโป๊ะ และติดพวงชูชีพเพิ่มเติม ส่วนเรือโดยสารก็ได้สั่งการให้ผู้ประกอบการตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ชูชีพ โคมไฟส่องสว่าง ป้ายแสดงจำนวนบรรทุกผู้โดยสาร และการควบคุมกฎระเบียบการโดยสารเรือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและการส่งเสริมการรับรู้มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า เพื่อตรวจสอบความพร้อมของท่าเทียบเรือและเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งตรวจท่าเรือที่กรมเจ้าท่าประกาศห้ามใช้ ตลอดจนเดินทางตรวจความพร้อมของพื้นที่ และมีกำหยดการจัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ในคืนวันลอยกระทง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน ณ ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ก ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
กำลังโหลดความคิดเห็น...