xs
xsm
sm
md
lg

สื่อระดับโลกเชื่อมั่นไทย จัด 2 งานประชุมใหญ่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย” ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [แฟ้มภาพ]
“ทีเส็บ” เร่งขัยเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เปิดปีงบประมาณ 2559 ดึงงานประชุมระดับภูมิภาคของสื่อระดับโลกจัดในไทย 2 งานซ้อน “14th CNBC ASIA Business Leaders Awards 2015” และ “Bloomberg ASEAN Business Summit 2015” มั่นใจกระตุ้นเป้าหมายนักเดินทางกลุ่มไมซ์ปี 2559 เติบโตร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,060,000 คน สร้างรายได้ 92,000 ล้านบาท

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า ทิศทางส่งเสริมธุรกิจไมซ์องค์รวมในปีงบประมาณ 2559 ของ “ทีเส็บ” คือ การส่งเสริมประเทศไทยสู่จุดหมายไมซ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเป็นตลาดไมซ์คุณภาพของภูมิภาค พร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี 2558 โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบ ตลอดจนส่งเสริมประเทศไทยเป็น Top Of Mind ของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย โดยหนึ่งในกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดคือ การดึงงานไมซ์ขนาดใหญ่ รวมถึงงานไมซ์ระดับพรีเมี่ยมที่จัดโดยสื่อมวลชนต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย ควบคู่กับการสื่อสารประเทศไทยผ่านแคมเปญ “THAILAND CONNECT…Our Heart Your World”

การจับมือกับพันธมิตรสื่อมวลชนต่างประเทศส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานไมซ์คุณภาพระดับโลกผ่านการจัดงานและการนำเสนอของสื่อมวลชน (Build Thailand’s Image as Quality MICE Destination) 2.การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติส่งเสริมธุรกิจไมซ์ไทยสู่เวทีโลก (Establish International Partnership) และ 3.การพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับภูมิภาค อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม (Create Knowledge Transfer)

นายนพรัตน์ กล่าวเสริมว่า ในต้นปีงบประมาณ 2559 “ทีเส็บ” สามารถดึงงานประชุมสื่อระดับโลกที่มีนักเดินทางธุรกิจคุณภาพทั่วภูมิภาคเข้าร่วมงานในประเทศไทยทั้งสิ้น 2 งาน ได้แก่ งาน 14th CNBC Asia Business Leaders Award 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของโลก CNBC เป็นงานมอบรางวัลผู้นำธุรกิจเอเชียครั้งที่14 ประจำปี 2015 ชิงรางวัลถึง 5 สาขา ประกอบด้วย ผู้นําธุรกิจในเอเชีย, ผู้นํานวัตกรรม, การบริหารจัดการยอดเยี่ยม, รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้นําธุรกิจของประเทศไทย โดยมีผู้นำธุรกิจเข้าร่วมงานเป็นชาวต่างชาติ จำนวน 200 รายและอีก100 รายเป็นชาวไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้

นอกจากนี้ ยังจะมีงาน Bloomberg ASEAN Business Summit 2015 จัดโดยสื่อโทรทัศน์บลูมเบิร์ก ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ด้านธุรกิจการเงินและออกอากาศในหลายประเทศทั่วโลก โดยงานดังกล่าวเป็นงานสัมนนาในประเด็นความก้าวหน้าของภูมิภาคเอเชียและการระดมความเห็นทางด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงทางธุรกิจเมื่อเกิดการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผู้นำธุรกิจจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจำนวน 300 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้

“การเข้าร่วมงานของผู้นำธุรกิจจากนานาประเทศทั้ง 2 งาน เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ของภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านไมซ์ของภูมิภาคสอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลาย 2558 รวมถึงการส่งเสริมการตลาดไมซ์ไทยภายใต้แคมเปญ Thailand CONNECT…Our Heart, Your World ที่เน้นจุดขายประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีเอกลักษณ์ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของความเจริญที่มีบุคลากรมืออาชีพด้วยใจรักบริการซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับการสื่อสารผ่านการจัดงานอีเวนต์สื่อระดับโลก” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป

สำหรับปีงบประมาณ 2559 “ทีเส็บ” คาดการณ์จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,060,000 คน สร้างรายได้ 92,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดประชุมองค์กร 264,000 คน รายได้ 27,450 ล้านบาท ตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 254,000 คน รายได้ 16,550 ล้านบาท ตลาดประชุมนานาชาติ 351,000 คน รายได้ 32,350 ล้านบาท ตลาดแสดงสินค้านานาชาติ 191,000 คน รายได้ 15,650 ล้านบาทกำลังโหลดความคิดเห็น