xs
xsm
sm
md
lg

“ทีเส็บ” เปิดวอร์รูม ประสานงานกลุ่มลูกค้าผู้จัดงานไมซ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

“นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย” ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [แฟ้มภาพ]
“ทีเส็บ” กำหนดมาตรการระยะสั้น กลาง และยาว อำนวยความสะดวกนักเดินทางกลุ่มไมซ์ เผยยังไม่ได้รับผลกระทบยกเลิก หรือเลื่อนการจัดงาน โชว์ผลงาน 3 ไตรมาสมีนักเดินทางกว่า 7.26 แสนคน เพิ่มขึ้น 7.84% ทำรายได้ 6.3 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 8.69%

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์ระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์นั้น “ทีเส็บ” ได้กำหนดมาตรการในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะกลางถึงยาว โดยระยะสั้นช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค. 58 จะเน้นการจัดตั้งวอร์รูมติดต่อโดยตรงกับผู้จัดงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการจัดงาน และมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ “ทีเส็บ” ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาจัดงานไมซ์ในประเทศไทย ตลอดจนกำหนดการบริการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองของนักเดินทางไมซ์ โดยใช้ MICE LANE รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลสื่อสารผ่านการรายงาน Statement ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้จัดงาน นักเดินทางกลุ่มไมซ์ ตลอดจนสื่อมวลชนทั่วโลกเพื่อให้รับทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน

ในส่วนของมาตรการระยะกลางถึงยาวนั้น จะเน้นการสร้างภาพลักษณ์และฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายไมซ์ และส่งเสริมให้สื่อมวลชนและลูกค้าต่างประเทศเดินทางเข้ามาเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรง เพื่อให้ทราบถึงความสงบในประเทศไทยและศักยภาพความพร้อมของสถานที่พัก สถานที่จัดประชุม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

“เรามั่นใจว่าการสร้างการตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายนับเป็นพันธกิจสำคัญที่สุดที่จะสร้างความเชื่อมั่นและทำให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์มีความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทีเส็บจะต้องดำเนินการร่วมกับภาคีอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน โดยเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักเดินทางกลุ่มไมซ์” นายนพรัตน์กล่าว

ในส่วนของงานไมซ์ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิก หรือเลื่อนการจัดงานแต่อย่างใด โดยระหว่างเดือน ส.ค.-ต.ค. 58 มีงานไมซ์ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยจำนวน 72 งาน คิดเป็นจำนวนผู้ร่วมงาน 76,608 คน สร้างรายได้ประมาณ 6,600 ล้านบาท โดยมีงานสำคัญๆ เช่น งาน 46th World Congress of Surgery 2015 ระหว่างวันที่ 23-27 ส.ค. 58 มีผู้เข้าร่วมงาน 2,000 คน, งาน FDI Annual World Dental Congress วันที่ 22-25 ก.ย. 58 มีผู้เข้าร่วมงาน 9,300 คน, งาน TBEX Asia ระหว่างวันที่ 14-18 ตุ.ค. 58 มีผู้เข้าร่วมงาน 900 คน และงาน One Young World ระหว่างวันที่ 18-21 พ.ย. 58 มีผู้เข้าร่วมงาน 2,000 คน

“ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2558 นับว่าน่าพึงพอใจเพราะมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาไทย 726,280 คน เติบโตขึ้น 7.84% คิดเป็นรายได้ 63,714 ล้านบาท เติบโตขึ้น 8.69% โดยนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่สุดคือ จีน ตามด้วยสิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ลาว ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เป้าหมายธุรกิจไมซ์ในปีงบประมาณ 2558 คือนักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวน 1,036,300 คน และรายได้ 106,780 ล้านบาท”กำลังโหลดความคิดเห็น