xs
xsm
sm
md
lg

ชู “ไมซ์ เลน” สร้างจุดเด่นยกระดับไมซ์ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ”
ผู้จัดการรายวัน 360 - “ทีเส็บ-สตม.-ทอท.” สานต่อแผนงานบูรณาการความร่วมมือ ชู “ไมซ์ เลน” ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย สร้างจุดเด่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นผู้จัดงานไมซ์ใช้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และตอกย้ำไทยเป็นไมซ์เดสติเนชันของภูมิภาค

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า การอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ “ทีเส็บ” มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์ของภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไมซ์ที่จะเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

“ทีเส็บ” มีการดำเนินการ “ไมซ์ เลน” (MICE LANE) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลาประมาณ 5 ปีเพื่อเน้นการอำนวยความสะดวก 4 ด้าน ได้แก่ การตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางพิเศษ การตรวจลงตราเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย (VISA On Arrival) ด่านควบคุมโรคติดต่อ (Health Control) และการให้บริการจุดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานไมซ์ในพื้นที่สนามบิน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.

นายจิรุตถ์กล่าวด้วยว่า จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่เน้นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนั้น ทำให้ปี 2560 เป็นปีที่ “ทีเส็บ” ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา “MICE LANE” รวมทั้งบริการ ณ สนามบินเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทั้งนี้ ในปี 2560 “ทีเส็บ” มีการปรับกลยุทธ์การให้บริการของ “ไมซ์ เลน” ด้วยการชูจุดขายให้การต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์แบบมีมาตรฐานระดับนานาชาติ แต่คงเสน่ห์ของการต้อนรับแบบไทยที่สามารถสนองตอบทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งการมาเพื่อจุดหมายทางธุรกิจและการพักผ่อนหย่อนใจ สอดรับกับแคมเปญสื่อสารประเทศไทยปี 2560 “THAILAND CONNECT Your Vibrant Journey to Business Success” รวมทั้งส่งเสริมจุดขายด้าน Bleisure Destination ของประเทศ และยังมีการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ “ไมซ์ เลน” ให้มีความสวยงาม สดใส และเป็นเอกลักษณ์ สอดรับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักเดินทางกลุ่มไมซ์

ด้าน พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กล่าวเสริมว่า สตม.มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ในแต่ละปีมีนักเดินทางเข้า-ออกที่ต้องใช้บริการตรวจคนเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก ดังเช่นปี 2559 มีนักเดินทางเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจำนวน 20,540,619 ราย เดินทางออกเป็นจำนวน 19,538,832 ราย ซึ่งมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวนหนึ่งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ให้ความร่วมมือกับ “ทีเส็บ” ในการอำนวยความสะดวก โดยเมื่อมีการเดินทางเข้ามาของนักเดินทางกลุ่มไมซ์นั้น สตม.จะมีการประสานงานด้านข้อมูลกับ “ทีเส็บ” ล่วงหน้า และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมือง เป็นการประหยัดเวลา สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในการเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งสามารถใช้บริการได้ทุกท่าอากาศยานที่จะต้องตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ หรือท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

นายศิโรตน์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดเคาน์เตอร์ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์บริเวณโถงห้องผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ใกล้กับสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 10 และ 18 และอนุญาตให้ติดตั้งป้าย Roll Up หรือป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ภายในอาคารผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกที่จอดรถรับ-ส่ง ซึ่งคาดว่าจะสร้างความพึงพอใจให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นอย่างดี ทั้งด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความประทับใจและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในฐานะเจ้าบ้าน

สำหรับสถิติการให้บริการของ “ไมซ์ เลน” ตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2555 มียอดนักเดินทางกลุ่มไมซ์ใช้บริการกว่า 8 หมื่นคน เข้าร่วมงานสำคัญต่างๆ เช่น งานประชุมใหญ่โรตารีสากล, งานประชุมทันตแพทย์โลก, งาน Infinitus (China) Overseas Training และ IT&CM Asia เป็นต้น โดย “ทีเส็บ” ได้มีการสำรวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อ “ไมซ์ เลน” ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในปี 2559 พบว่ามีความพอใจโดยรวมร้อยละ 94.14 ทั้งในเรื่องการให้บริการ การดูแลเป็นพิเศษ การช่วยอำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมือง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความเป็นมิตร เป็นต้น

อนึ่ง งานสำคัญที่จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ใช้บริการ “ไมซ์ เลน” ในปี 2560 ได้แก่ งาน Infinitus (China) Overseas Training ระหว่างวันที่ 13-23 พ.ค. 60 งาน Herbalife Southeast Extravaganza ระหว่างวันที่ 18-21 พ.ค. 60 งาน Asian Utility Week 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 60 งาน World Confederation for Physical Therapy : Asia Western Pacific and Physical Therapy Association of Thailand Congress 2017 ระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. 60 งาน Unicity South Asia Mid-Year Recognition ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 60 งาน The 11th International Congress of the international Society for Hemodialysis 2017 ระหว่างวันที่ 2-5 ส.ค. 60 งาน Jeunesse APAC Expo 2017 ระหว่างวันที่ 14-17 ก.ย. 60 และงาน IT&CM Asia 2017 Trade Show ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. 60 รวมจำนวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติที่เข้าร่วมงานกว่า 3.3 หมื่นคนกำลังโหลดความคิดเห็น