xs
xsm
sm
md
lg

ก.พลังงานจ่อยึดคืนใบอนุญาตๅVSPP70รายหากตรวจพบไม่ลงทุนจริง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กระทรวงพลังงานเตรียมจับมือกฟภ.และสกพ.ลงพื้นที่สัปดาห์หน้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ VSPP ที่พบล่าสุด 70 แห่งแม้มีสัญญาซื้อขายไฟแล้วแต่กลับยังไม่ก่อสร้างจริง เตรียมยึดคืนใบอนุญาตทันที
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รองปลัดกระทรวงพลังงานืกล่าวในงานสัมมนา”แผนพลังงานใหม่(พ.ศ.2558-2579)อนาคตอุตสาหกรรมไทย” ซึ่งจัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ว่า สัปดาห์หน้ากระทรวงพลังงานจะลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) เพื่อเร่งตรวจสอบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากหรือ VSPP ทั่วประเทศที่พบว่ามีประมาณ 70 `แห่ง กำลังผลิต 150 เมกะวัตต์ ที่แม้ว่าจะมีสัญญาการส่งมอบไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่เริ่มลงทุนก่อสร้างเพื่อผลิตแต่อย่างใดซึ่งหากพบว่าไม่มีเจตนาลงทุนจริงก็คงจะยกเลิกใบอนุญาตเพื่อนำมาจัดสรรให้รายอื่น เพื่อให้เกิดการลงทุนที่แท้จริง

สำหรับตามแผนพลังงานของประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2578) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในกําหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศอย่างบูรณาการทั้งแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า(PDP2015) แผนบริหารจัดหาก๊าซธรรมชาติ แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยระยะสั้น 3-5 ปีตามแผนPDPจะมีเม็ดเงินลงทุน 6.9แสนล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นการลงทุนทั้งเอกชนและภาครัฐแบ่งเป็น ด้านไฟฟ้า1.21 แสนล้านบาท ด้านปิโตรเลียม ที่มีทั้งระบบท่อก๊าซสถานีรับแอลเอ็นจีแห่งที่ 2 และอื่นๆ ลงทุน 3.42 แสนล้านบาทท

ด้านพลังงานทดแทน 1.02 แสนล้านบาท การอนุรักษ์พลังงาน 1.26 แสนล้านบาท ซึ่งจะช่วยเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มความมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงงาน ส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ตามแผนแล้วสิ่นปี 2579 จะมีพลังงานทดแทน 20% ลดการใช้พลังงาน 30% เพิ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ จาก4% เป็น20% ในแผนนี้ยังกระตุ้นการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ จำกัดอัตราการลดลงของก๊าซธรรมชาติด้วยการจำกัด ปริมาณลดลงของก๊าซในประเทศจาก 11%ต่อปีเป็น 2%ซึ่งในส่วนนี้จะต้องลดการพึ่งพาก๊าซเพื่อการผลิตไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้ถ่านหินตามแผนPDPที่กำหนด

สำหรับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในส่วนของไบโอดีเซลขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับค่ายรถยนต์เพื่อเพิ่มไบโอดีเซลจากสูตรบี 7 เป็น บี10 ส่วนการเพิ่มสัดส่วนเอทานอลตามเป้าหมาย 3.3 ล้านลิตร/วัน เป็น11 ล้านลิตร/วัน ตามแผนจะใช้โครงสร้างราคาสนับสนับสนุนเพิ่มการใช้อี 20และอี 85นอกจากนี้ จากการที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ ปรับจากการอิงขนาดซีซีเป็นการอิงการลดการปลดปล่อยมลพิษนั้น ก็จะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมอี85 ด้วย เนื่องจากโครงสร้างใหม่ รถยนต์ที่ใช้อี85 ได้ จะได้รับส่วนลดภาษีเพิ่มอีก 5% จากอัตราภาษีทั่วไปดังนั้นรถยนต์อี 85 ราคาก็จะลดลงตั้งแต่ 5 หมื่นถึง 1 แสนบาท ค่ายรถยนต์จะหันมาผลิตรถยนต์อี85 เพิ่มมากขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น