xs
xsm
sm
md
lg

“สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์” หญิงไทยคนแรก แม่ทัพใหม่ “ยูนิลีเวอร์ไทย”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์” (ซ้าย) และ “บาวเค่อ ราวเออร์ส” (ขวา)
“ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย” ประกาศเปลี่ยนแม่ทัพใหม่ หลังจาก “บาวเค่อ ราวเออร์ส” กุมบังเหียนมา 5 ปี 6 เดือน โยกไปฝรั่งเศส เปิดทาง “สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์” ขึ้นรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย

นายบาวเค่อ ราวเออร์ส ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย พม่า กัมพูชา และลาว มาเป็นระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน ได้นำกลยุทธ์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารธุรกิจของยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย พม่า กัมพูชา และลาวอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ “ยูนิลีเวอร์” มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ทั้งยังสามารถลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

นอกจากนี้ “ยูนิลีเวอร์” ยังขยายการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาค การก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ และการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ

ในปี 2554 “ยูนิลีเวอร์” ภายใต้การนำของ นายบาวเค่อ ราวเออร์ส พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้จัดทำโครงการ “รับขวัญคนไทยกลับบ้าน” (Take U Home) มุ่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม 1 ล้านคนที่ต้องอพยพออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมให้กลับสู่บ้านอย่างมีความสุข

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จการลดขยะและของเสียฝังกลบให้เป็นศูนย์ในโรงงานผลิตทุกแห่งทั่วไทย (Zero Waste to Landfill) โดยบริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพ หรือรีไซเคิลของเสียจากการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายให้เป็นวัสดุใหม่และนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง ทั้งยังประกาศความร่วมมือกับภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมรณรงค์เพื่อลดการสร้างขยะและเพิ่มการรีไซเคิลในประเทศไทย

ในการจัดตั้งบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศพม่า เมื่อปี 2553 นายบาวเค่อ ราวเออร์ส เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ทั้งยังได้ดูแลและบริหารธุรกิจดังกล่าวจนปัจจุบัน “ยูนิลีเวอร์ พม่า” ขึ้นแท่นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในประเทศพม่าอย่างเป็นทางการและมีโรงงานผลิต 2 แห่ง รวมทั้งมีส่วนงานด้านการขายและการตลาดที่แข็งแกร่งของตนเอง
การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานคือหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่นำมาใช้ขับเคลื่อนความสำเร็จของ “ยูนิลีเวอร์” จนทำให้ “ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย” ได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งเอเชีย” (Asia Best Employer Award) ในปี 2555

ในโอกาสนี้ “ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย” มีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่แทน นายบาวเค่อ ราวเออร์ส โดย นางสุพัตรา ได้ร่วมงานกับ “ยูนิลีเวอร์” มานานกว่า 22 ปี มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการบริหารผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในระดับภูมิภาค รวมถึงในประเทศจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งประสบการณ์อันทรงคุณค่าเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในบทบาทใหม่อย่างมาก

นายบาวเค่อ ราวเออร์ส ได้กล่าวถึงการแต่งตั้ง นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของยูนิลีเวอร์ในประเทศไทยว่า คุณสุพัตราคือตัวอย่างที่โดดเด่นของการดำเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของ “ยูนิลีเวอร์” ที่ประกอบด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน เสริมด้วยการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง

“การแต่งตั้ง คุณสุพัตรา ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความหลากหลายในองค์กรและส่งเสริมบุคลากรของแต่ละท้องถิ่นขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นๆ”

ทั้งนี้ นางสุพัตรา ได้กล่าวถึงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารหญิงคนแรกของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยว่า “ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้นำในทีมผู้บริหารระดับสูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยและเป็นผู้หญิง แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันจะอยู่ในภาวะที่น่าท้าทายอย่างมาก แต่ด้วยความแข็งแกร่งที่ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยได้สั่งสมไว้ภายใต้การนำของ นายบาวเค่อ ราวเออร์ส ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้ดิฉันเชื่อมั่นว่าด้วยทีมผู้บริหารระดับสูงที่แข็งแกร่ง ผนวกกับความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรจะขับเคลื่อนให้ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาได้อย่างแน่นอน และต้องขอขอบคุณ นายบาวเค่อ ราวเออร์ส ที่ได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ได้ร่วมงานกันมา”

สำหรับ นายบาวเค่อ ราวเออร์ส สำเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีราสมุส รอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้เข้าร่วมงานกับยูนิลีเวอร์ตั้งแต่ปี 2534 โดยดำรงตำแหน่งด้านการตลาดที่สำคัญๆ ในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เมื่อปี 2552

ทั้งนี้ นายบาวเค่อ ราวเออร์ส จะอยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย พม่า กัมพูชา และลาวไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 หลังจากนั้นจะส่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบันให้แก่ นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ และ นายซานดีพ โคลี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ยูนิลีเวอร์พม่า กัมพูชา และลาว ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น