xs
sm
md
lg

ไฟเขียวไทยเข้มแข็งเฟสแรก 2 แสนล้าน “มาร์ค” กดปุ่ม ก.ย.นี้

เผยแพร่:

ครม.อนุมัติ 2 แสนล้าน โครงการลงทุนไทยเข้มแข็งเฟสแรก 400 โครงการ แบ่งเป็น 4 หมวดโครงสร้างพื้นฐาน ฝนตกทั่วถึง 4 กระทรวงหลัก“ซาเล้ง” ยิ้มแก้มปริได้งบถนนปลอดฝุ่น 2.7 หมื่นล้าน “เกษตรฯ” ฟาดระบบชลประทานกว่า 4 หมื่นล้าน “มาร์ค์” เตรียมกดปุ่มปล่อยเงิน ก.ย.นี้

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พร้อมอนุมัติโครงการลงทุนตาม พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 แสนล้านบาทแรก โดยในส่วนของคลังได้รับจัดสรรเม็ดเงินจากโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งจะช่วยเพิ่มบทบาทในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น

สำหรับในปีงบประมาณ 2552 รัฐบาลมีความจำเป็นในการกู้เงินเพื่อชดเชยเงินคงคลังลดลงจาก 2 แสนล้านบาท เหลือแค่ 1 แสนล้านบาทเท่านั้น โดยจะปรับโอนเงินกู้อีก 1 แสนล้านบาทไปใช้ในการลงทุนเพิ่มจากเดิม 2 แสนล้านบาท เป็น 3 แสนล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ครั้งต่อไป

ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะทำพิธีเปิดการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนกันยายน 2552

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง วงเงิน 2 แสนล้านแรกจะมีประมาณ 400 โครงการ แยกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มการศึกษา และกลุ่มสาธารณสุข ซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติจาก ครม.แล้ว หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

สำหรับรายละเอียดเบื้องต้น กระทรวงสาธารณสุข ทำการก่อสร้างสถานีอนามัยทั่วประเทศ กระทรวงเกษตรฯ ทำระบบชลประทานร่วม 4.1 หมื่นล้านบาท รวม 400 โครงการ กระทรวงคมนาคม จะพัฒนาระบบถนนไร้ฝุ่นทั่วประเทศ 2.7 หมื่นล้านบาท

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้รับวงเงินกว่า 3.99 หมื่นล้านบาท โดยจะนำไปพัฒนาท่าอากาศยานปาย 38 ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่ข้างทางวิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะท่าอากาศยานหัวหิน 20 ล้านบาท สร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร 9 แห่งใน 9 จังหวัด รวมวงเงิน 1,027 ล้านบาท ได้แก่ สถานีขนส่งที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอนแก่น เชียงใหม่ ราชบุรี และชัยภูมิ

ทั้งนี้ โครงการถนนไร้ฝุ่นของกรมทางหลวงชนบทนั้นได้จัดสรรโครงการไปตามจังหวัดต่างๆ 901 โครงการ จังหวัดที่ได้วงเงินมากที่สุดคือ จ.นครราชสีมา มูลค่า 548 ล้านบาท ระยะทาง 125 กิโลเมตร บุรีรัมย์ 480 ล้านบาท ขอนแก่น 380 ล้านบาท และสมุทรสงคราม รับน้อยที่สุด 45 ล้านบาท ระยะทาง 12 กิโลเมตร จังหวัดอื่นจะได้รับเฉลี่ย 60-100 ล้านบาท ฯลฯ ขณะนี้เริ่มเปิดทีโออาร์แล้ว โดยมีผู้รับเหมารายย่อย 700 รายเข้าร่วม
กำลังโหลดความคิดเห็น...