xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัยแนะ 6 ข้อปฏิบัติ ป้องกันโควิดวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่คำแนะนำจากกรมอนามัย โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งในช่วงนี้ยังต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้เข้ม 6 ข้อปฏิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ดังนี้

1 สถานที่เลือกตั้ง ควรมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด
2 ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อน และหลังเข้าคูหา
3 ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อดำเนินการต่อไป
4 ควบคุม ดูแล ให้ผู้มีสิทธิ และผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5 จัดระยะห่างของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน
6 ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง ซึ่งสามารถทำได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ และเมื่อถึงหน่วยเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เลี่ยงการรวมกลุ่ม พูดคุย ใช้เวลาให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงการตะโกนเชียร์ขณะนับคะแนน รวมทั้งเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที