xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เน้นย้ำผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลานก่อนเปิดภาคเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมบุตรหลานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทางสำนักการศึกษา ได้ประชุมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน ให้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องก่อนออกจากบ้าน ขณะที่โรงเรียนต้องเพิ่มการดูแลนักเรียน และขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม ให้นักเรียนหยุดเรียนเพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้านหรือพบแพทย์ในทันที และขอให้แจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนได้รับทราบด้วย

สำหรับการเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

1. เน้นย้ำให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2. จัดให้มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน ระหว่างทางเดิน หรือในขณะทำกิจกรรมในโรงเรียน การย้ายห้องเรียน การเหลื่อมเวลาเรียนหรือเวลาพักรับประทานอาหาร

3. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. บุคลากรของโรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน การทำความสะอาดในโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน

4. ทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ โต๊ะ-เก้าอี้ในห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู ตลอดจนอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างทั่วถึงเพียงพอ ทั้งนี้ สำนักอนามัย จะมีการประสานงานกับพยาบาลอนามัยโรงเรียนในทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ให้เป็นพี่เลี้ยง ดูแลมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เป็นที่ปรึกษาเมื่อพบผู้ป่วยในโรงเรียน และออกสอบสวนโรคหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน