xs
xsm
sm
md
lg

ย้ำหน่วยเลือกตั้งอาทิตย์นี้ เข้ม 6 ข้อสกัด "โควิด" วอนเลี่ยงตะโกนเชียร์นับคะแนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมอนามัย ย้ำหน่วยเลือกตั้งอาทิตย์นี้ คุมเข้ม 6 ข้อสกัด "โควิด" เน้นไม่แออัด มีจุดล้างมือก่อนหลังเข้าคูหา วัดอุณหภูมิ หากเกิน 37.5 องศาให้ใช้คูหาเฉพาะ ย้ำประเมินตนเองก่อน งดรวมกลุ่ม ตะโกนเชียร์นับคะแนน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ว่า การเลือกตั้งยังคงต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้เข้ม 6 ข้อปฏิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ คือ 1.สถานที่เลือกตั้งควรมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด 2.ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการประชาชนที่มาใช้สิทธิทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลังเข้าคูหา

3.ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อดำเนินการต่อไป 4.ควบคุม ดูแล ให้ผู้มีสิทธิ และผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากตลอดเวลา 5.จัดระยะห่างของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน และ 6.ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง ซึ่งสามารถทำได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

​“ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านไทยเซฟไทย เมื่อถึงหน่วยเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เลี่ยงการรวมกลุ่มพูดคุย ใช้เวลาให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงการตะโกนเชียร์ขณะนับคะแนน เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น