xs
xsm
sm
md
lg

เมืองกาญจน์พร้อมพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.ในรูปแบบ New Normal

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.กิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.สรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.ท.สมัชชา มหาพรหม สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี และนายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวการเตรียมพร้อมในการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยว ด้วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว การเลือกซื้อสินค้าและบริการในจังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ New Normal สนองนโยบายรัฐบาลที่สั่งการให้มีการเปิดรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

สำหรับการเตรียมพร้อมของจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการสนับสนุนการฉีดวัคซีนของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเกินกว่าร้อยละ 90 ในสถานประกอบการ 107 แห่ง สถานประกอบการได้รับมาตรฐาน SHA จำนวน 84 แห่ง มีการดำเนินการสำรวจ พัฒนา และวางมาตรฐานความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 มีการจัดระเบียบ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และสร้างแลนด์มาร์ก แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวพักค้างในเขตเมืองกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น จัดอบรมยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จำนวนกว่า 1,000 ราย และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเพจที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากนี้ ยังได้วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความสะดวก ครบครัน คุ้มค่า และยังคงมาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจจังหวัดจึงจะสามารถฟื้นกลับมาดังเดิมได้ พร้อมทั้งยังได้มีการมอบป้าย SHA+ ที่แสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศซึ่งพนักงานในสถานประกอบการต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และมอบป้ายสถานประกอบการที่ฉีดวัคซีนครบ 100% แล้ว ให้กับสถานประกอบการอีกด้วย