xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ประชุมเตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวรับประกาศเปิดเมือง 1 พ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนการรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการ ทั้งด้านการรักษา และด้านการป้องกันและควบคุมโรค และการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) 11 ด้าน ตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นำเสนอ อาทิ มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พัก โดยไม่แวะพักระหว่างทาง มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและการเดินเรือ มาตรฐานการท่องเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มาตรฐานการจัดการของเสียและขยะต่างๆ มาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและรับบริการ มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มาตรฐานสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ทั้งนี้ จะนำรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อทราบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างคำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Bangkok Sandbox เพื่อกำกับและติดตามการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ เร่งจัดทำแผนทุกด้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทยที่ประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ให้เร่งรัดขอจัดสรรวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งหน่วยบริการความร่วมมือไทยร่วมใจ มีความพร้อมในการให้บริการในจำนวนมากอยู่แล้ว รวมถึงขอจัดสรรวัคซีนสำหรับบูทเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนซึ่งได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มด้วย

ทั้งนี้ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้รายงานภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 7,989,020 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 5,024,998 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ครบ 70% ตามที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ 22 ตุลาคมนี้

พร้อมกันนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รายงานการดำเนินการโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety&Health Administration (SHA) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ NEW Normal เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรฐานด้านสุขอนามัย

นอกจากนี้ SHA ยังเป็นตราสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยใช้มาตรการทางสาธารณสุขเป็นแนวทางหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ ส่วนสถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย SHA+ คือต้องมีพนักงานในสถานที่ประกอบการหรือกิจการที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส อย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร

สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับมาตรฐาน SHA ประกอบด้วย ภัตตาคาร/ร้านอาหาร สถานประกอบการด้านสุขภาพ/ความงาม โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า นันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว กีฬาและการท่องเที่ยว ยานพาหนะ การจัดประชุม โรงมหรสพ บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก และอื่นๆ รวม 3,304 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยื่นขอเป็น SHA+ จำนวน 641 แห่ง ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานประกอบการและให้คำแนะนำในการปรับปรุง เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเมือง และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว