xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ เรียกคุยเตรียมพร้อม “ชาร์มมิ่ง เชียงใหม่” เปิดรับต่างชาติ 1 พ.ย.64 ยังกังวลฉีดวัคซีนโควิดไม่ถึง 70%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่-ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เรียกคุยหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนหารือติดตามคืบหน้าความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโครงการ Charming Chiangmai นำร่อง 4 อำเภอ เริ่ม 1พ.ย.64 เบื้องต้นพบปัญหาได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ยังได้รับไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ 70%

แฟ้มภาพ
รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้(8 ต.ค.64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกำกับดูแลงานด้านการท่องเที่ยว และการบริหารวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญตัวแทนหน่วยงาน ทั้งองค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ททท.) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่ห้องทำงานศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อน การเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค โควิด - 19 ตามโครงการ Charming Chiangmai ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกับอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย.64

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมหารือกันถึงความพร้อมของแต่ละภาคส่วน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ขณะนี้มีความพร้อมและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยพบว่า ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคธุรกิจ องค์กรเอกชนของเชียงใหม่ ได้มีการยกระดับ พัฒนาการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว หรือ SHA ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วจำนวนมาก รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ผลักดันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งภาคราชการและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


โดยผู้ว่าราชารจังหวัดเชียงใหม่ ระบุถึงการกำหนดพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หรือ Charming Chiangmai ว่า หากจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมเพียงพอ อาจมีการขอขยายเพิ่มพื้นที่รองรับการท่องเที่ยว เป็นทั้ง 25 อำเภอ ไม่เฉพาะแค่ 4 อำเภอที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแบ่งปันข้อมูลและประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อม หากต้องมีการเปิดเมืองในวันที่ 1 พ.ย.64

เบื้องต้นจะได้มอบหมายให้พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อร่วมกันทำงานและให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ส่งต่อข้อมูลให้กับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งนี้การเปิดเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ต้องทำควบคู่กันไประหว่างความปลอดภัยของประชาชนและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะมีการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 15 ต.ค.64

ขณะที่นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง การฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด - 19 ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า 70 % ของประชากร เนื่องจากปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเข้าพื้นที่ยังไม่มากพอ ซึ่งทางศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้มากเพียงพอกับจำนวนประชากรเพื่อรองรับการเปิดเมือง คือ ไม่ต่ำกว่า 70% ไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมแล้ว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น