xs
xsm
sm
md
lg

กทม. ถกร่วมเอกชน ตั้งวอร์รูม "กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์" เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (18 ต.ค.) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์เปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามมาตรการอย่างเคร่งครัด กรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และมีหน่วยงานร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้คำปรึกษาและสนับสนุนเพื่อเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย นายกสมาคมโรงแรมไทย ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เป็นต้น

สำหรับการประชุมวันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานภาพรวมแนวทางการเปิดรับนักเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายงานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน 3,307 แห่ง และสถานประกอบการที่มีความประสงค์เข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA+ จำนวน 352 แห่ง ซึ่งจะเร่งประเมินมาตรฐาน SHA+ ให้แก่สถานประกอบดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รายงานมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำนักอนามัย กทม. รายงานภาพรวมการให้บริการวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 64 สามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 มากกว่า 100% วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 69.77% คาดว่าในวันนี้ (18 ต.ค.) จะสามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ครบ 70% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

จากนั้น สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รายงานการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนการเดินทางมาถึงประเทศไทย (Pre Arrival) ระยะที่ 2 เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง และเข้าพักในกรุงเทพมหานคร (Arrival) และระยะที่ 3 ออกเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครหรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย (Before Departure) และกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 11 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พักโดยไม่แวะพักระหว่างทาง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงโรงแรม ที่พัก หรือโฮมสเตย์ มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและการเดินเรือ มาตรฐานสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มาตรฐานการจัดการของเสียและขยะต่างๆ มาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ มาตรฐาน การจัดการท่องเที่ยวชุมชน มาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA/ SHA+ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบการรับวัคซีน ผู้ขับขี่รถสาธารณะในพื้นที่ และผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์อิสระ ให้ได้รับวัคซีนครบตามที่ทางราชการกำหนด และเพื่อให้การติดตามงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (Command Center) ณ ชั้น 21 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 ดินแดง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล จากพื้นที่จริงเพื่อนำมารายงานคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น