xs
xsm
sm
md
lg

กรมปศุสัตว์คาด จนท.ทุกคนจะได้รับวัคซีนต้านโควิดครบ 2 เข็มภายใน ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ การได้รับวัคซีนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายการติดเชื้อโรคนี้ได้ กรมปศุสัตว์มีหน้าที่กำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก จึงมีนโยบายให้โรงงานเชือดสัตว์เพื่อการส่งออกทุกแห่งทำวัคซีนให้พนักงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าเนื้อสัตว์มีความปลอดภัยไร้การปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 แน่นอน ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยคาดว่า ผู้ประกอบการโรงเชือดสัตว์เพื่อการส่งออกจะสามารถทำวัคซีนเข็มที่ 1 ให้พนักงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในเดือนสิงหาคมนี้

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลโรงงานเชือดสัตว์เพื่อการส่งออก ต้องทำวัคซีน โดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งไปแล้วร้อยละ 80 และมีเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ร้อยละ 50 คาดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งครบภายในเดือนสิงหาคม