xs
xsm
sm
md
lg

ส.พนักงานสอบสวน ประกาศให้ 2 สมาชิกพ้นสภาพ-หน้าที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มีรายงานว่า พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ นายกสมาคมพนักงานสอบสวน ลงนามในคำประกาศของสมาคมพนักงานสอบสวน ความว่า เนื่องด้วย น.ส.รวิษฎา หรือ หญิง ธำรงวิวรรณา พ้นจากความเป็นพนักงานของสมาคมฯ นับตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2563 และ พ.ต.ท.พร แก้วช้าง พ้นจากหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสมาคมฯ นับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 ดังนั้นสมาคมฯ จึงไม่รับผิดชอบต่อการการทำใดๆ ของบุคคลทั้งสองที่เกิดขึ้นภายหลังการพ้นสภาพ และหน้าที่ดังกล่าว”