xs
xsm
sm
md
lg

ชราอย่างมีคุณภาพ ไหม? 318 ขรก./ลูกจ้าง “มหาดไทย” เกษียณปีนี้ “บิ๊กฉิ่ง” พ้นปลัดกระทรวงฯ แน่! พร้อม 18 พ่อเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“มหาดไทย” เผยชื่อ 318 ข้าราชการ/ลูกจ้าง เกษียณอายุสิ้นปีงบฯ 64 เป็นข้าราชการระดับสูง 216 ราย เผย “บิ๊กฉิ่ง” เกษียณ พ้นปลัดกระทรวงฯ แน่นอน พ่วง 18 ผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อดังเพียบ ส่วน “โคราช” สิ้นกันยายนนี้ ไปหมด ทั้ง 1 ผู้ว่าฯ 3 รองผู้ว่าฯ ส่วนกรมฯอื่น พบปลัดจังหวัด เกษียณ 10 ราย นายอำเภอ เกษียณ 79 ราย รองอธิบดี เกษียณแค่ 3 ราย

วันนี้ (22 มิ.ย. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยแพร่รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกรมต่างๆ ที่จะพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 318 ราย ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เป็นข้าราชการ ระดับสูง 216 ราย ประเภทวิชาการและทั่วไป 68 ราย และลูกจ้าง 34 ราย

ทั้งนี้ พบว่า ในตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง นอกจาก นายฉัตรชัยพรหมเลิศ ปลัดกระทรวงคนปัจจุบันแล้ว ยังมี นายสันติเหล่าบุญเสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะครบเกษียณอายุ จำนวน 18 ราย ประกอบด้วย นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา (ที่เพิ่มย้ายมาจาก จ.ชัยภูมิ โดยจะอยู่ในตำแหน่งนี้แค่ 4 เดือน) พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ นายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผวจ.พะเยา นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร นายประเสริฐลือชาธนานนท์ ผวจ.หนองคาย นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายภิญโญ ประกอบผล ผวจ.ตราด นายราชิต สุดพุ่ม ผวจ.ปัตตานี นายสมบูรณ์ สิริเวช ผวจ.ชัยนาท นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.นครสวรรค์

ขณะที่จะมี “รองผู้ว่าราชการจังหวัด” ครบเกษียณอายุ จำนวน 36 ราย ทั้งนี้ พบว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะครบเกษียณอายุทั้ง 3 คน คือ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล และ นายศักดิ์สิทธึ๋ สกุลลิขเรศสีมา ส่วน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด จะเกษียณอายุ 5 ราย

ในส่วน “กรมการปกครอง” ตำแหน่งปลัดจังหวัด จะเกษียณอายุ 10 ราย นายอำเภอ จะเกษียณอายุ 79 ราย

“กรมการพัฒนาชุมชน” มี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา เกษียณอายุในตำแหน่ง รองอธิบดี “กรมที่ดิน” มี นายเสวี จิระเสวี เกษียณอายุในตำแหน่ง รองอธิบดี “กรมโยธาธิการและผังเมือง” นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ เกษียณอายุในตำแหน่งรองอธิบดี


กำลังโหลดความคิดเห็น