xs
xsm
sm
md
lg

กรมที่ดินสั่งตั้ง กก.สอบซี 8 ลวนลามลูกจ้างสาวจนต้องลาออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมที่ดิน ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ระบุว่า " เรื่อง กรมที่ดินตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการระดับ 8 มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวออนไลน์ในสื่อมวลชนหลายแขนงว่าข้าราชการระดับ 8 สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนสูง มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศลูกจ้างสตรีในที่ทำงานทำให้เกิดความกดดันจนขอลาออกจากงานนั้น

กรมที่ดินได้ตระหนักว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลและองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 เป็นประธานในการตรวจสอบ ให้ปรากฏข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการรายดังกล่าว มีพฤติกรรมตามที่ตกเป็นข่าวจริง กรมที่ดินจะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดต่อไป และเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยเที่ยงธรรม กรมที่ดินจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวออกนอกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564"