xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลเผยคนเห็นใจ อยากช่วยเหลือคนขายน้ำส้ม จี้นายกฯ ช่วยเรื่องปลอดภาษี ช่วยธุรกิจรายย่อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "คนขายน้ำส้ม กับ ธุรกิจฐานราก" กรณีศึกษาประชาชนจำนวน 1,015 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564 พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 92.6 รู้/ทราบข่าวคนขายน้ำส้มถูกจับ ในขณะที่ร้อยละ 7.4 ไม่ทราบข่าว

ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 86.6 รู้สึกสงสาร เห็นใจ อยากช่วยเหลือ คนขายน้ำส้ม ในขณะที่ร้อยละ 13.4 ระบุ ไม่เลย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 95.1 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีช่วยเรื่อง ปลอดภาษี ลดหลักเกณฑ์ เปิดทางช่วยธุรกิจรายย่อยช่วงวิกฤตโควิด ร้อยละ 91.6 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีใช้กรณีคนขายน้ำส้มมาช่วยเหลือประชาชนทำธุรกิจฐานราก (ฝอย) เศรษฐกิจริมทาง พ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อย ร้อยละ 90.2 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบ ทำไมธนาคารไม่ปล่อยกู้ธุรกิจฐานราก รายย่อย และสั่งการให้ปลดล็อกปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้น ร้อยละ 90.1 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีเดินตลาดสด ตลาดนัด สัมผัสชีวิตพ่อค้าแม่ค้า ตัวเล็กตัวน้อย เข้าถึงธุรกิจฐานรากผู้ยากไร้ด้วยตนเอง

ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.7 ต้องการอยากได้ผู้ปกครองใจดี แบบพ่อขุนรามคำแหง ใช้หลักการค้าเสรี "ใครใคร่ค้าช้าง ค้า" แต่ไม่ทำลายสังคมส่วนรวม และส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 93.5 พร้อมสนับสนุนนายกรัฐมนตรี ถ้าช่วยเหลือ สนับสนุนประชาชนคนทำธุรกิจฐานราก จริงจัง ให้เข้มแข็งมากกว่าเอาใจนายทุนใหญ่ของประเทศอย่างเดียว

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่สะเทือนใจ สงสาร และอยากช่วยเหลือคนขายน้ำส้ม และต้องการให้นายกรัฐมนตรีใส่ใจช่วยเหลือประชาชนที่ทำธุรกิจฐานราก (ฝอย) อย่างจริงจังต่อเนื่อง เพราะช่วงวิกฤตชาติแบบนี้ ประชาชนระดับฐานรากต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือแบบที่ให้พวกเขาต่อยอดอยู่รอดได้เอง โดยมีมาตรการส่งเสริมช่วยให้เขาทำมาหากินสุจริตผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ เช่น ปลดล็อกระเบียบกฎเกณฑ์ที่สกัดกั้นทำมาหากินลำบาก เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ ต้องไปพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบจนเดือดร้อนคูณทวีมากขึ้น สร้างความเกลียดชังต่อผู้นำประเทศและรัฐบาล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า วิกฤตศรัทธาของประชาชนจำนวนมากต่อผู้นำประเทศจะพลิกฟื้น เปลี่ยนหันมาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีท่วมท้น ถ้าใช้กรณีของคนขายน้ำส้มเป็นโอกาสใส่ใจกับเศรษฐกิจรมทาง เข้าถึงหัวอกพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจฐานราก (ฝอย) ลงเดินตลาดสด ตลาดนัดดูบ้าง จะได้มีมาตรการดีๆ ให้พวกเขาเข้าถึงแหล่งทุนปล่อยกู้จากสถาบันการเงินและทำมาหากินได้ง่าย ไม่ทำสังคมส่วนรวมเดือดร้อน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลจนกลายเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไปได้