xs
xsm
sm
md
lg

'เสมา 1'กำชับ สพฐ.จัดสอบ ม.1- ม.4 เข้มมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส. ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) แล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ระลอกสาม ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ขอให้สถานศึกษาที่จัดสอบคัดเลือกดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ทาง สพฐ.ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในวันสอบขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับเพียงคนเดียว กรณีโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบ ไม่อนุญาตให้พักคอย หากมีพื้นที่สามารถจัดที่พักคอยได้ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เท่านั้น

นอกจากนี้ ให้โรงเรียนกำหนดวิชาและเวลาสอบในแต่ละวิชาตามบริบทของโรงเรียน ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันของผู้ปกครองและนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ที่สำคัญโรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค. และมาตรการของจังหวัดในพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด